360 tot 600 euro minder afvalbelasting én belasting op lonen en wedden daalt van 8 naar 7,5 %

05 Oktober 2014

  In Maldegem schafte de meerderheid op voorstel van Groen de milieubelasting van 75 euro af. Over zes jaar vermindert de rechtstreekse belasting voor de mensen dus met 450 euro of met 300 euro

 voor zij die recht hadden op het verminderd tarief.

Elk gezin ontving de afgelopen weken, afhankelijk van de samenstelling, één of meer rollen huisvuilzakkenWie er in slaagt met dit aantal toe te komen, betaalt voor huisvuil dus niks. In tegenstelling tot vroeger, waar elke rol grote zakken 12,50 euro kostte. Zes jaar lang minstens 12,50 euro minder te betalen maakt 75 euro. Grotere gezinnen vanaf vier personen krijgen al 150 euro vermindering en de vermindering wordt nog groter naarmate je gezin meer leden telt. Wie niet toekomt met het aanbod, betaalt 2 euro per zak. Dit moedigt aan over dit probleem te gaan nadenken. Wie nergens naar kijkt en daardoor, in vergelijking met vroeger verlies zou maken, kan dat gemakkelijk bijsturen. De gemeente ondersteunt hen want ze voorziet meer compostpaviljoentjes, haalt verder gratis glas en papier op en laat de huidige gratiszone op het recyclageperk gratis. SDit beleid is goed voor de gemeentekas en voor de luchtwegen. Vooral van zij die nu al moeilijk ademen: baby's, zieken, mensen met allergieën, senioren.

Wie erin slaagt om door milieuvriendelijk afvalgedrag weinig of nauwelijks naar het recyclagepark te moeten gaan en wie er in slaagt om toe te komen met de zakken die de gemeente bekostigt, betaalt veel minder afvalbelasting dan vroeger. Iedereen kan profiteren!

Bovendien is Maldegem één van de amper 7 gemeenten in Vlaanderen waar de personenbelasting daalde en waar de lasten verschoven naar hen die meer bezitten. Die maatregelen belonen onze werkende mensen want er wordt minder dan vroeger belast op hun loon. Intussen zakken de inkomsten van de gemeente niet. Daardoor blijft de solidariteit bewaard. De zorg van ons ocmw voor gezinnen of senioren houdt onverminderd aan of verbetert nog voor sociaal zwakkere groepen, dementerende mensen of mensen met een beperking. De speelpleinwerking in de zomer voor kleuters tot pubers, breidt uit naar een aanbod van volle dagen gespreid over zes weken, zowel in Adegem, Kleit als Maldegem. Dat laatste is bovendien een echt inclusiespeelplein waar ook kinderen met een beperking moeiteloos terecht kunnen.

Als u dat wilt, staat ons solidair en milieuvriendelijk beleid model voor meerderheden met Groen op Vlaams, federaal en Europees niveau. Ocmw-raadslid Patricia Stokx ondersteunt daarom op 25 mei de Vlaamse lijst waar het onder andere over afval en zorg gaat, ik zelf ben met overtuiging, medelijstduwer voor de kamer waar het belastingsbeleid in Groen-richting moet hervormd.

 

Erwin Goethals

schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening