Persbericht: Groen gaat voor verdere verlaging van personenbelasting, en toont dat fusie met Damme niet combineerbaar en nadelig is

30 Augustus 2017

Persbericht: Groen gaat voor verdere verlaging van personenbelasting, en toont dat fusie met Damme niet combineerbaar en nadelig is

Tijdens de persconferentie, in aanwezigheid van alle lokale mandatarissen en voorzitter, reageerden we met Groen Maldegem op enkele balonnetjes die de voorbije maanden door de coalitiepartner werden opgelaten omtrent een verdere verlaging van de personenbelasting in Maldegem en een mogelijke fusie met Damme. Groen is verheugd dat de coalitiepartner wil meewerken aan een verdere verlaging van de personenbelasting, idealiter tot 7%, zoals in ons verkiezingsprogramma stond en wat op basis van de actuele cijfers realistisch is zonder de dienstverlening aan de Maldegemnaars in gevaar te brengen. In het begin van deze legislatuur met Groen mee in de meerderheid schaften we ook al de onrechtvaardige algemene gemeentebelasting af, voerden we een eerste verlaging van de personenbelasting door van 8% naar 7,5%. En krijgen alle Maldegemnaars sindsdien elk jaar opnieuw 1 of meerdere rollen huisvuilzakken cadeau. Een fusie met Damme is echter financieel niet haalbaar als we de personenbelasting voor Maldegemnaars verder willen verlagen. Dan stevenen we in de loop van de volgende legislatuur met de voorgestelde fusiegemeente en nadat het geld uit Vlaanderen (deel schuldovername als stimulans voor de eerste 10 fusies) werd opgesoupeerd, uiteindelijk af op een jaarlijks verlies van minstens 1,7 miljoen euro. Groen Maldegem is o.a. daarom tegen een fusie met Damme en is er ook van overtuigd dat Maldegem als gemeente groot genoeg is om op eigen kracht verder te gaan.

In bijlage vind je de volledige perstekst met alle details.

BIJLAGEN:
170828_def_persbericht_groen_maldegem_fusie_en_belastingverlaging.pdf