Thema intro

De groene thema's zijn eenvoudig maar belangrijk.

We willen levendige kernen met ruimte voor ontmoeting. Met groene, rustige verkeersveilige buurten en verbindingen. Met gezonde lucht en plaats voor zuiver water. 

Dat is waar wij op inzetten: we vergroenen de openbare ruimte en geven voetgangers en fietsers voorrang. We investeren in betaalbare woningen en in waterzuivering. In goed onderwijs en cultuur. 

Een gemeente op maat van inwoners die voor elkaar zorgen en wij voor hen.

Álle inwoners.

Download het volledig programma