De mensen van

Groen Maldegem

Stefaan Standaert

Schepen van milieu, klimaat, duurzaamheid, openbaar groen, woonbeleid, huisvesting, ruimtelijke planning en dierenwelzijn

Dino Lateste

Gemeenteraadslid

Chris Bierens

Lid BCSD (vanaf 2021)

Patricia Stokx

Lid BCSD (tot einde 2020)