Huis aan huis krant

Twee keer per jaar krijgen alle inwoners van Maldegem de Groenkrant Hier in Maldegem, Adegem, Middelburg, Kleit en Donk in de bus. Zo krijgt iedereen zicht op de groene standpunten en verwezenlijkingen. Hebt u de krant niet ontvangen? Geen nood u kunt de Groenkrant ook hier lezen.

Najaar 2023

Najaar 2022

Najaar 2021

Lente 2021

Herfst 2020

Wegens de coronacrisis werd de Groenkrant in voorjaar 2020 niet gepubliceerd. Maar Groen Maldegem maakte wel een volledig lokale eigen krant die in juni 2020 haar weg naar de Maldegemnaars vond. 

Hier in Maldegem zomer 2020

Zomer 2020

Hier in Maldegem, Adegem en Middelburg, najaar 2019

Herfst 2019

Tot einde 2018 publiceerde Groen Maldegem vier maal per jaar het tijdschrift Groen Inzicht. Het werd verspreid onder de leden en sympathisanten in onze gemeente. Via deze uitgave lichtten onze mandatarissen hun tussenkomsten in de gemeente- en OCMW-raden toe. Ze gaven duiding bij de standpunten die ingenomen worden en bij de voorstellen die ze doen. 

Sinds 2019 brengen we onze standpunten, onze tussenkomsten in gemeente- en OCMW-raden, onze voorstellen niet langer in dit tijdschrift, maar via meerdere digitale kanalen.

Onze website https://www.groen-maldegem.be biedt zoveel mogelijk informatie, zoals die vroeger via Groen Inzicht werd aangereikt. Er is ruimte voor langere artikels, inhoudelijke standpunten en toelichtingen.  

Op sociale media zijn we vooral actief op Facebook https://www.facebook.com/maldegemsegroenen/ en in mindere mate op Instagram https://www.instagram.com/groenmaldegem/ Op beide platformen brengen we nieuws over onze acties en events, lichten we op een alternatieve manier onze standpunten toe, beknopter, bondiger en meer op beelden gebouwd. 

Daarnaast brengen we ook maandelijks sinds oktober 2019, elke eerste van de maand, een digitale nieuwsbrief. Deze bevat enkele hot topics van de voorbije maand, en een vooruitblik op eventuele acties of events van de volgende maand. Beknopt en bondig, met doorklikmogelijkheden voor meer informatie. Schrijf je in via onze homepage, vul je e-mailadres en verdere gegevens in en vink aan: ja, ik wil e-mailupdates ontvangen.