Bestuursakkoord 2012 - 2018: continuïteit met ingrijpende vernieuwing

16 November 2012

CD&V en Groen besturen Maldegem: continuïteit met ingrijpende vernieuwing Voor het eerst in 30 jaar komt er een coalitiebestuur. Voor het eerst sedert hun 25-jarige aanwezigheid in de gemeenteraad werken de groenen van uit de meerderheid mee aan het beleid. Twee ingrijpende vernieuwingen op het vlak van de politieke situatie en de democratische besluitvorming. Niettegenstaande die wijzigingen blijft CD&V, als sterkste partij in deze gemeente, deel uit maken van het bestuur. Een garantie voor continuïteit.Zes jaar samenwerken vereist vertrouwen. De gebeurtenissen in de verkiezingsnacht en de dagen na de verkiezingen waren voor beide partijen de aanleiding voor een eerste gesprek tussen CD&V en Groen. Uit dat gesprek bleek dat beide partijen de tijd wilden nemen om inhoudelijke raakvlakken te zoeken in beide programma's.  De vergaderingen verliepen constructief en in een sfeer van vertrouwen. Over verschilpunten werden aanvaardbare compromissen gevonden.  Er werden echter meer overeenkomsten dan verschilpunten gevonden, vooral op vlak van duurzaamheid en zorg. In het bestuursakkoord ligt daar dus de klemtoon. In tijden van economische crisis en in het licht van  de enorme uitdaging van de vergrijzing, zijn volgens ons die accenten de beste garantie voor een gemeente waar het goed is om te leven en te werken.

'Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg' is dan ook de nieuwe slogan waarmee we de komende legislatuur aan de slag willen. Binnen de continuïteit van ons bruisend economisch knooppunt zal de ingrijpende inhoudelijke vernieuwing die in deze slogan schuilt, in de loop van de legislatuur geleidelijk aan duidelijk worden.

De uitslag van de verkiezingen stimuleert de coalitiepartners om  in het algemeen belang een sober beleid te voeren.. Dus ook in het belang van hen die niet voor een partij van de meerderheid gestemd hebben. Wij willen tijdig luisteren naar de stem van elke inwoner van Maldegem, zodat hij of zij zich nog meer betrokken voelt.  Samenwerking met de gehele gemeenteraad is daarom voor ons vanzelfsprekend. Dit is een ingrijpende vormelijke vernieuwing binnen de continuïteit van een sterke overheid.

Deze coalitie gaat van start in het licht van deze ingrijpende vernieuwing binnen de continuïteit van een degelijk beleid. De nieuwe bestuursploeg  zal haar best doen om het vertrouwen van de gehele bevolking te winnen om zo, samen met iedereen, te werken aan een nog mooier, nog beter Maldegem.

De schepenen voor onze partij worden:

- Tweede schepen bevoegd voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening : Erwin Goethals.

- OCMW-voorzitter en toegevoegd aan het schepencollege als zevende schepen bevoegd voor Welzijn en Sociale Zaken : Stefaan Standaert.