Groen tevreden met duidelijke beleidskeuzes in meerjarenplanning

21 December 2013

Het is crisis. Groen wist dat de gemeente harde financiële noten te kraken had, toen ze in coalitie in het bestuur van Maldegem stapte. De voorgaande legislaturen heeft men het immers breed laten hangen. Maar samen met de nieuwe bestuursploeg van onze coalitiepartner werd voor een duidelijke breuk met het verleden gekozen. En voor een sober beleid. Het is crisis. En dat kan door een gemeentebestuur als een gemakkelijk excuus worden gebruikt om blind te besparen en belastingen te verhogen. Vele steden en gemeenten in Vlaanderen verhogen hun belastingen en gaan over tot naakte ontslagen in hun personeelsbestand. In Maldegem doen we dat NIET. Groen ijverde ervoor dat er duidelijke beleidskeuzes werden gemaakt, ondanks de moeilijke omstandigheden. Dat blijkt uit de hervorming van de gemeentebelastingen, waarin we de lasten verschuiven van de zwakkere naar de sterke schouders. Als één van de weinige gemeenten in Vlaanderen, verlagen we de personenbelasting en belonen dus wie werkt.  We schaffen de algemene gemeentebelasting af, die vooral de mensen die het minder breed hebben pijn deed. Intussen willen we de schulden van de gemeente  met 30% afbouwen tegen het einde van de legislatuur. Daarom vangen we de minder-inkomsten van de belastingverlaging en afschaffing, die de zwakkeren en middenklasse ten goede komen, op via een verhoging van de onroerende voorheffing, dus op bezit van eigendom. Een modaal gezin, met een gemiddeld inkomen en eigenaar van een rijhuis, zal voortaan minder belastingen betalen in Maldegem. Een persoon zonder beroepsinkomsten die in een riante villa woont zal voortaan meer bijdragen voor de dienstverlening van de gemeente.Het is crisis. En dat voelt iedereen, maar doet toch in de eerste plaats pijn aan de sociaal zwakkeren. Groen kiest ervoor om hen te helpen en vraagt aan hen die het breder hebben om wat meer van de gemeenschappelijke lasten te dragen.

Ondanks de crisis, gaan wij voor een gemeente die leeft, werkt en zorgt voor haar inwoners. Dat blijkt niet enkel uit een rechtvaardiger spreiding van de lasten, maar ook uit de keuze om in te zetten op belangrijke pijlers van de gemeentelijke dienstverlening. We stimuleren afvalvermindering, we bestrijden leegstand en stimuleren de lokale economie, we ontvetten het gemeentelijke patrimonium, we investeren in cultuur en jongeren, in kinderopvang, we ijveren voor meer veiligheid in al zijn facetten -veilig verkeer, aangename en propere leefomgeving, inzet wijkagenten, waterzuivering, inclusie-, we bestrijden armoede en spelen in op de noden van de vergrijzende bevolking, we zetten in op het behoud van het dorpse en landelijke karakter van de gemeente. Groen laat de schouders niet hangen omdat het crisis is. Maar kiest voor een actief en daadkrachtig gemeentebestuur. Met duidelijke prioriteiten en in het belang van alle inwoners van Maldegem.

 

Malik Weyns                                                                                                                                            Christine Van Rie

Voorzitter Groen Maldegem                                                                                        secretaris Groen Maldegem