'Hof ter Ede': Groen wil samenwerken rond nieuw project

18 Oktober 2012

   Groen Maldegem stelt vast dat het college van burgemeester en schepenen de bouwvergunning voor het project Hof ter Ede weigert. De verschillende adviezen die het schepencollege onder ogen kreeg, volgen de kritieken die Groen Maldegem al eerder bij dit project had geuit en voegen daaraan nog een aantal bezwaren toe. Het college heeft, op basis van die adviezen, volgens ons dus een wijs besluit genomen met betrekking tot de voorliggende bouwaanvraag. Dit project was/is, daar is onze lokale gemeenschap het over eens, niet op maat gesneden van onze gemeente en vandaag technisch, juridisch en maatschappelijk gesproken niet haalbaar. Dat project zou zes appartementsblokken waarvan één blok met sociale appartementen als een soort van getto in de kern van onze landelijke gemeente inplanten. Dat project zou 290 extra auto's naar de kern van Maldegem  halen. Dat project werd  voor de overgrote meerderheid ingevuld met dure appartementen voor tweeverdieners met twee auto's. Niet wat onze kern en onze mensen nodig hebben.

Vanaf januari wil Groen Maldegem, samen met het gehele nieuwe gemeentebestuur mee werken aan een nieuw project voor deze site. Daarom willen we na de eedaflegging, maar bij manier van spreken nog voor de nieuwjaarsreceptie, samen zitten met de eigenaar van de betreffende gronden om nieuwe pistes te verkennen. Groen Maldegem blijft vinden dat de betrokken woonzone tussen de Markt, de Bogaardestraat, de Weggevoerdenlaan en de Ede, moet dienen om de kern van Maldegem te verdichten. Op die manier kan de open ruimte rond de kern van Maldegem gevrijwaard worden als groene long. Uit ruim overleg moet duidelijk worden hoe onze kern kan verdicht worden binnen de grenzen van de draagkracht van ons centrum.  Alle centrumpartners moeten het woord krijgen. Zo wordt een eventueel nieuw project veel meer gedragen en speelt het veel meer in het voordeel van die centrumpartners: de bewoners, de handelaars, de weggebruikers, degenen die er schoollopen of er komen werken, de overheid, ?.Bij dat overleg moet volgens Groen Maldegem ook het studiebureau Buur, dat vandaag al bezig is met de ontwikkeling van een masterplan voor het centrum van Maldegem, betrokken worden.

Op die manier betekent de investering van een private firma maatschappelijke meerwaarde en is de winst die daarop gemaakt wordt, ook maatschappelijk verantwoorde winst.  Daar is Groen erg voor te vinden.

 

Patricia Stokx                                   

voorzitter Groen Maldegem