800.000 euro kado!

03 November 2020

800.000 euro kado!

Bestuur speelt sinterklaas, en deelt 800.000 euro cadeaus uit, maar niet aan iedereen!

 

Grote bedrijven, winkelketens en ondernemers krijgen belasting terug

 

Gulle schenker en burgemeester van de ondernemers Bart Van Hulle geeft een cadeau van 800.000 euro aan bedrijven, natuurlijke- en rechtspersonen met economische activiteit in Maldegem. Het gaat over de terugbetaling van de belastingen op economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2016 en 2017. De gemeente Maldegem beslist nu om die belastinggelden terug te betalen zonder dat er zelfs maar een klacht is ingediend. Ook grote Maldegemse bedrijven en winkelketens zullen voor de voorbije en komende jaren geen belastingen aan Maldegem betalen.

 

Standpunt van Groen Maldegem 

 

Voor een lokale belasting voor ondernemers is er draagkracht bij de bevolking, ook bij ondernemers. 

 

Ons standpunt is helder, wij staan voor een billijke en evenwichtige fiscaliteit, waarbij ook ondernemers in Maldegem een faire bijdrage leveren aan de gemeentekas. Voor dit principe is er draagkracht bij de bevolking én ook bij de ondernemers. Ondernemers en bedrijven maken immers gebruik van de Maldegemse infrastructuur en diensten. Sommige zorgen voor hinder voor de omgeving. Vele Vlaamse gemeenten heffen deze belasting.

 

Oordeel van de Raad van State 

 

Hoe die bijdrage precies vorm moet gegeven, is een ander paar mouwen. De bestaande belasting gaf zeker de goede weg aan omdat ze aspecten als hinderlijkheid en 'de vervuiler betaalt' in rekening nam. Maar ze had ook een nadeel. Na klachten werd die belasting voor de jaren 2014 en 2015 door de Raad van State vernietigd op basis van het gelijkheidsbeginsel: een niet-inwoner van Maldegem werd méér belast dan een inwoner, en dat mocht niet. Hoewel het slechts om heel weinig benadeelden ging, heeft het vorige bestuur met Groen die belasting terugbetaald aan elke ondernemer die dat wenste.

Maar héél belangrijk: de Raad van State oordeelde tegelijk wel dat het rechtvaardig en billijk is om ondernemers lokaal te belasten.

En tegen het belastingreglement op economische bedrijvigheid 2016 en 2017 werd er geen enkele klacht meer ingediend. Toch kiest het Maldegems bestuur ervoor om aan een kleine groep (13% van de Maldegemnaars) 800.000 euro cadeau te geven. Op die manier bevoordeelt het bestuur een selecte groep.

 

Verkiezingsbeloftes gaan voor op behoorlijk bestuur

 

Het bestuur deelt 800.000 euro uit om de eigen achterban te bedienen. En weigert tegelijkertijd de 242.000 euro die ze van Vlaanderen kreeg om de verenigingen te steunen uit te betalen aan de Maldegemse verenigingen. 

 

Geen enkele ondernemer in Maldegem zit te wachten op terugbetaling van deze belastingen. Dit cadeau van 800.000 euro is dan ook verspild gemeentegeld dat terechtkomt in de vergeetput van verzonken bedrijfskosten. De burgemeester en Open VLD willen op die manier vooral hun verkiezingsbeloftes nakomen en hun eigen achterban bedienen. Naar eigen zeggen zal de burgemeester de kost compenseren door meer efficiëntie en zonder invloed op dienstverlening. Maar wie gelooft dat nog na de verkoop van de Kruipuit en Ukkie-Pukkie? Wie gelooft dat nog na het weigeren van het uitbetalen van de corona-subsidies aan de Maldegemse verenigingen?

 

Het Alternatief van Groen Maldegem

 

Gebruik die 800.000 euro liever voor een lastenverlaging voor alleenstaanden en gezinnen met één inkomen in het lagere segment. 

 

Groen Maldegem zorgde de vorige legislatuur mee voor een verlaging van de personenbelasting. Wij stellen nu voor om een verdere belastingverlaging voor álle Maldegemnaars door te voeren, op voorwaarde dat de middelen dit toelaten.  In deze tijd van een ongeziene gezondheidscrisis is dit zeker te verantwoorden.

Daarnaast wil Groen de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen voor alleenstaanden en gezinnen met één inkomen in het lagere segment, en voor gezinnen die leven van een vervangingsinkomen.

Voor deze maatregel kan die 800.000 euro meer dan volstaan!