Bouwschande in Reesinghe

11 September 2020

Bouwschande in Reesinghe

Als het van het bestuur afhangt, eindigt hier het Reesinghebos, en meteen ook het stiltegebied, een stukje natuur en veld waar rust heerst, waar het zicht uit groen en bomen bestaat. Daar komen - na de graaf- en bouwwerken - de appartementsblokken, de woningen en tuinen met tuinhuizen. Maar liefst 8 woningblokken van 3 hoog en een dak voor samen 105 wooneenheden, dan nog eens 33 eensgezinswoningen van 1 of 2 hoog en een dak, en 273 parkeerplaatsen ondergronds en bovengronds. Naast de dreven rijden dus honderden auto's het gebied binnen. De gras-, snoei- en bladblaasmachines zullen de stilte brutaal innemen. De mensendrukte als in een drukke woonwijk zal de vogels en het bladgeruis luid overstemmen. Dit is slecht voor de biodiversiteit, voor de open ruimte en ons mooie landschap, voor ons klimaat, voor de gezonde lucht die we nog kunnen inademen, voor de stilte- en wandelplekken die we nog kunnen koesteren, voor de mens en onze lokale gemeenschap. Een bouwproject in dit gebied: het is een schande.   Hier komt de Oude Kasteeldreef (links) samen met de Kappelestraat (rechts). Waar nu maisveld is, zou het schandalige bouwproject komen. Zie je de hagen al staan, met tuinen, tuinhuizen en eensgezinswoningen erachter, met 2 bouwlagen en een dak?  Nu hoor je hier nog het ritselen van het blad en het ruisen van de wind. Maar als het bestuur zijn goesting mag doen, wordt het achterliggende maisveld volgebouwd. Zie je het al voor je? Hoor je de geluiden van de woonwijk al? In geval van 'nood', wordt hier een ontsluiting voorzien met de Koning Albertlaan. Dit is de Kapellestraat richting Koning Albertlaan. Zie je links de 270 auto's al uitrijden en richting K. Albertlaan rijden? Met een beetje verbeelding zie je al een tweede grote bouwproject aan je rechterkant, daar ligt nog een stuk woonuitbreidingsgebied. Daar staat Maldegem nog een nieuwe verkaveling te wachten? Die open lucht, de statige bomen rondom je, de landbouwpercelen die er als lappendekens bijliggen, de stilte van dit gebied! In de plaats krijg je hier zicht op 8 grote blokken van 3 hoog met dak. Stel het je eens voor. Einde stiltegebied, einde rust, einde mooi zicht, einde natuur.  Dit stukje bos met naaldbomen aan dreef Kapellestraat, dichtbij Koning Albertlaan, zal veel van zijn pluimen verliezen. Hierachter ligt het schandalige bouwproject. De stilte zal brutaal worden ingevuld door de geluiden van de woonwijk. Grasmachines, snoeischaren, bladblazers - je kent het wel. En geluiden van mensen. Daar is niets op tegen, op geluiden van mensen, maar in ons Reesinghebos enkel wandelaars, joggers, fietsers, spelende jeugd. Geen vaste bebouwing, nee!  Een biologisch waardevolle zone met populieren en beuken links van de Oude Kasteeldreef wordt gekapt om er de autoweg naar de schandalige bouwzone aan te leggen. Links op de foto zullen meer dan 270 auto's in en uit rijden. Rechts blijft de dreef, maar hoeveel charme blijft er nog van over als je niet meer in de natuur en de open ruimte wandelt of fietst, maar naast een woonwijk met verkeer.