Groen Maldegem wil referendum over prestigeproject cultureel centrum van 20 miljoen euro!

01 Juni 2020

Groen Maldegem wil referendum over prestigeproject cultureel centrum van 20 miljoen euro!

Op de gemeenteraad van 27 mei ll weigerde het bestuur om een referendum te organiseren over de bouw van een nieuw cultureel centrum (CC). Door gekonkelfoes met één projectontwikkelaar zal die bouw – volgens de burgemeester – 20 miljoen euro kosten. Dergelijk duur plan moet door de bevolking gedragen worden of moet er niet komen, vinden wij met Groen. Bovendien springt het bestuur niet zuinig om met ons belastinggeld. Véél te veel geld vloeit naar de private partner in dit project.  We kunnen hier echt wel spreken van slecht bestuur van onze gemeente.   In volle corona crisistijd wil Groen dat deze 20 miljoen naar andere prioriteiten gaat. Voor een mooi cultuurbeleid zien wij alternatieven. Ook daarover wil Groen het standpunt van de Maldegemnaar kennen.   Het bestuur moet zuinig omspringen met het belastinggeld van de Maldegemnaar.   Voor dit project ging het bestuur eerst onderhandelen met één projectontwikkelaar. En meteen werd de pers op de hoogte gebracht: het nieuwe CC komt net naast de markt, op Hof ter Ede. De betrokken projectontwikkelaar rekent heel wat winstmarges door in zijn voorstel, zodat Maldegem vele miljoenen te veel zal betalen. De cijfers in het voorstel zijn hallucinant hoog! Het bestuur vroeg reeds eind vorig jaar een advies aan een advocatenbureau hoe alles juridisch in orde kan gebracht worden.  Achteraf (en veel te laat) wil het bestuur dus ook aan andere ontwikkelaars de kans geven om een voorstel te doen. In Maldegem bestaat daar een mooi woord voor: “Gekonkelfoes”. Ter vergelijking: in Deinze kostte het nieuwe Cultureel Centrum 12 miljoen euro (bouwoptie: “Hoge standaard”). Door meteen de keuze voor de nieuwe locatie in de pers te brengen, stelt het bestuur zich in een zwakke onderhandelingspositie t.a.v. de private partner, die zelf de prijs kan bepalen. Zo bedraagt de grondprijs ongeveer drie keer het bedrag dat de gemeente ontving voor de grond Van Cauteren in de Noordstraat!   Het bestuur maakte geen “businessplan” op voor de toekomstige uitbating van het Cultureel Centrum.   Groen Maldegem vraagt reeds een half jaar naar de bestuursvisie op het toekomstig cultuurbeleid in Maldegem. We krijgen een onbeleefd: “Geen antwoord”. Groen Maldegem vraagt reeds een half jaar naar de geplande uitbatingskosten van het nieuwe Cultureel Centrum. Wij krijgen een onbeleefd: “Geen antwoord”. Naast de leningslast zal er moeten betaald worden voor nieuw personeel, voor de uitbating, voor de programmatie en voor zoveel meer. Het bestuur maakte geen enkele studie naar de kostprijs van dit alles. Groen vreest voor een grote en jaarlijks terugkerende put. Het bestuur maakt hier grote fouten ten aanzien van het “Zuinigheidsbeginsel”: ieder openbaar bestuur moet zich opstellen als een goede huisvader, die zorg draagt voor de besteding van de belastinggelden.   In het project wordt een ondergrondse parking voorzien. Er is een juridische overeenkomst (dading), waarin staat dat de projectontwikkelaar deze parking zelf moet voorzien en betalen (onder voorwaarden). Het bestuur gaat nu zonder verpinken de parking zelf betalen. Daarnaast deed het bestuur geen enkel onderzoek naar het bestaande aantal parkeerplaatsen. Integendeel, het onderzoek in het kader van de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan toonde aan dat er voldoende parkeergelegenheid is! Bovendien wil de school Maricolen graag hun schoolparking delen en publiek maken. Die parking ligt op twee minuten wandelen van het geplande Cultureel Centrum! In het persbericht van de burgemeester wordt de samenwerking met de school niet meer vermeld, doodjammer!   Het bestuur beweert dat het nieuwe centrum een “boost” zal geven voor Maldegem-Centrum. Maar dit blijft bij een oneliner. Naar het effect van het nieuwe cultuurcentrum op de omgeving is geen marktstudie gemaakt.   Het bestuur volgt niet de weg van de democratie en van de participatie.   Geen enkele politieke partij schreef in haar programma het plan in voor een nieuw Cultureel Centrum. Geen enkele adviesraad, ook de cultuurraad niet, nam dit plan op in zijn memorandum. Bij de opmaak en ontwikkeling van dit initiatief is de gemeenteraad, noch enige adviesraad betrokken geweest! Het plan staat ook niet te lezen in de Meerjarenplanning van Maldegem, 2020 – 2025. Er staat enkel een vaag voorstel om de dorpskernen levendig te houden. Kostprijs: “slechts” 15 miljoen euro. Wij lezen alle plannen daarentegen wel in de krant, waar ze opeens 20 miljoen kosten, zonder enige actie in de andere dorpskernen!   Het bestuur wil dit project ook in de toekomst niet openbaar behandelen: alles zal in besloten kring beslist worden (in het Autonoom Gemeentebedrijf). Zo wordt de gemeenteraad buitenspel gezet.   Groen vindt dat er voldoende alternatieven zijn voor een mooi cultuurbeleid op maat van Maldegem.   We hebben mooie gebouwen met diverse mogelijkheden. Er zijn onlangs goede investeringen gebeurd in Den Hoogen Pad en er is veel en gevarieerde infrastructuur voor handen voor cultuur op maat. Denk maar aan de Concertzolder in Oud-St-Jozef,  Sint-Annakasteel, het gemeentehuis en het Warmhof, Den Hoogen Pad zelf, KUMA en de K-Ba (mits akoestische en inrichtingsverbeteringen). En dan hebben we het nog  niet eens  over onze kerken en openluchtlocaties in de verschillende dorpskernen.   Voor Groen moet er vooral geïnvesteerd worden in een betere en gevarieerde  programmatie. Het bestaande programmatiecomité kan meer financiële middelen krijgen en meer professionele ondersteuning.   De Corona-crisis maakt duidelijk dat onze maatschappij voor andere, immense uitdagingen staat: volwaardig uitgebouwde zorg, gezondheid, armoedebestrijding, leefkwaliteit en voldoende open ruimte, het gezond maken van de economie, het klimaat. Bovendien blijkt uit een bevraging dat 80 % van de Belgen bezorgd is over ons klimaat. En ja, net daar voorziet het Maldegemse bestuur nauwelijks middelen. Voor Groen komen deze uitdagingen op de eerste plaats.   Besluit   Het is nu héél duidelijk: het nieuwe bestuur onderbouwt zijn beslissingen niet. Geen analyses, geen visie, geen transparantie naar de bevolking en naar de gemeenteraad toe, maar dus wel ondoordachte beslissingen om koste wat kost een prestigeproject te realiseren.   Met Groen Maldegem willen we vooral weten of een Cultureel Centrum van 20 miljoen door de Maldegemnaar gewenst is. Vandaar onze vraag op de gemeenteraad van 27 mei laatstleden om vooraf een volksraadpleging te organiseren. Maar het bestuur heeft liever dat de Maldegemnaar zwijgt en dat die luistert naar haar leugenachtige verhalen.   Een project van 20 miljoen euro dat niet gedragen wordt door de Maldegemnaars, dat ten koste gaat van de gewone man en vrouw, dat mag er niet komen.