De Klimaatzaak in Maldegem

31 Maart 2021

De Klimaatzaak in Maldegem

foto van op de Klimaatzaak-actie op 14 maart, copyright Ilse Van Deursen  

Klimaatactie in Maldegem

 

Op zondag 14 maart werd overal in het land de Klimaatzaak afgetrapt met een corona-proof actie. Ook in Maldegem kwamen tientallen mensen op straat. We hielden in zwarte tenu met witte advocatenbavet en met een klimaatleuze op karton een korte actie. Met dank aan Michael Baute om dit te organiseren. Met dank aan alle aanwezigen om klimaatactie opnieuw in de aandacht te komen brengen in Maldegem. En met dank aan de vele sympathisanten van Groen Maldegem die erbij waren. Dit historische proces in ons land kon nu ook met steun vanuit Maldegem van start gaan. Hier vind je enkele sfeerfoto's van fotograaf Ilse Van Deursen

De dinsdag erna ging de Klimaatzaak van start in ons land en de pleitingen zijn intussen afgelopen. Nu is het wachten op een uitspraak die ten laatste begin juli zal volgen.

 

Wat is Klimaatzaak?

 

Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Al 65.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan.

Een opwarming van meer dan 1,5°C is gevaarlijk – dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap én België beslisten dat we daar moeten onder blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Ons land zakt steeds verder weg in de internationale klimaatranking.

Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikend klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten uitmaakt. Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie.

Enkel de politieke wil om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag. Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank.

 

Hoe verliep de Klimaatzaak in België?

 

Hier vind je een afsluitend bericht van Klimaatzaak na de zitdagen van de vorige weken.

Het verslag dag-na-dag - met passie gebracht - lees je ook op de Facebook pagina van schrijver David Van Reybrouck. Het is zeker de moeite waard om te lezen hoe gepleit werd, wat de indrukken waren, hoe de sfeer was.

 

Weinig belangstelling voor een historische rechtszaak

 

Het valt op dat er veel te weinig persbelangstelling is voor dit historische proces. Deze rechtszaak kan nochtans een kantelmoment worden, net zoals het dat in Nederland werd met de Urgendazaak die in 2019 haar finale uitspraak kreeg: de Urgendazaak won. 

Met het mes op de keel gaat de politiek dus blijkbaar wél aan de slag om haar eigen klimaatbeloftes na te komen. Ook in België, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel kan dat nu dus gebeuren.

 

Gebrek aan klimaatbeleid en geen eenheid van commando

 

Vandaag falen alle overheden in ons land over de hele lijn. Ze voeren geen beleid waarbij ze de urgentie van de klimaatcrisis in het middelpunt plaatsen. Ze hebben ook geen eenheid van commando in klimaatbeleid, het is een kakafonie van de verschillende regeringen zonder al te veel afstemming en al zeker zonder gemeenschappelijke visie.

 

Vandaag falen alle overheden in ons land over de hele lijn. Ze voeren geen beleid waarbij ze de urgentie van de klimaatcrisis in het middelpunt plaatsen en ze hebben geen 'eenheid van commando' in klimaatbeleid.

Of hoe een klein land nog kleiner kan zijn door het te splitsen in regio's. Die regio's vechten liever met mekaar en met de federale overheid in de politieke arena dan samen naar oplossingen te zoeken voor een dringende crisis. Het geblunder met de zonnepanelen is daarvan een zeer goed voorbeeld. Door niet te overleggen en niet samen te werken slaan onze overheden het draagvlak voor hernieuwbare energie aan diggelen.

 

Lokale overheden gaan niet vrijuit

 

De Klimaatzaak brengt de regionale en nationale overheden voor de rechtbank. Maar wat met de lokale overheden? De verantwoordelijkheid stopt niet bij regionaal beleid natuurlijk. Vele Vlaamse parlementairen en ministers zijn ook lokale volksvertegenwoordigers en burgemeesters. Er is dan ook een verwevenheid van Vlaams beleid en lokaal beleid. De urgentie die vandaag vooral in Vlaanderen ontbreekt, ontbreekt ook in vele Vlaamse gemeenten.

 

Maldegem voert geen klimaatbeleid

 

In Maldegem wordt vandaag geen klimaatbeleid gevoerd, integendeel zelfs. Groen Maldegem stelde al verschillende vragen in de gemeenteraad waar zeer bedroevende antwoorden op kwamen. Wij deden ook al vele voorstellen.

Of klimaatverandering bestaat, is niet langer de vraag. De vraag is wat jouw overheid eraan doet om de klimaatverandering tegen te gaan zodat het niet nog erger wordt, en wat ze doet om klimaatopwarming leefbaar te houden voor haar inwoners. Een bestuur dat daar niet in hoofdzaak mee bezig is, is wereldvreemd. 

Zo vroegen we om klimaattafels te starten waarbij burgers, bedrijven, verenigingen, experten en gemeentediensten samenwerken aan klimaatbeleid. Het antwoord op onze vragen is steevast negatief. Het geplande klimaatadaptatieplan en hemelwaterplan lopen intussen vertragingen op. En onlangs heeft schepen van klimaat Rudi Desmet zichzelf op non-actief gezet omdat hij ziek wordt van het gevoerde beleid in Maldegem. Dan kun je toch besluiten dat klimaatbeleid in Maldegem de ver-van-mijn-bed show is.

 

Betonstop? Niet in Vlaanderen en al zeker niet in Maldegem!

 

Klimaatbeleid is ook ruimtelijk beleid: kernverdichting en een betonstop moeten zorgen voor meer ruimte voor landbouw en voor natuur, voor water en voor groen… Onder de titel 'Blijven de betonmolens draaien?' schreven de voorzitters van Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning samen(!) een heldere opinie (DS 29/3/2021). Inleidende stelling: "Als Vlaanderen het overaanbod aan slecht gelegen bouwgronden niet eerst aanpakt en zich bezint over een andere schaderegeling, wordt het behoud van open ruimte een onbetaalbare operatie."

Het betekent heel wat dat deze 5 organisaties die het in het verleden vaak grondig oneens waren, elkaar vandaag vinden om het probleem op scherp te stellen. Of nog volgens Mieke Schauvliege, Vlaams parlementslid van Groen: 'Al in 2016 werd de betonstop aangekondigd. We zijn vier droge jaren verder en nog altijd zijn de noodzakelijke instrumenten om hier effectief werk van te maken niet klaar'.

En terwijl Vlaanderen aanmoddert, gaat in Maldegem ons bestuur lustig aan de slag om betonboeren en speculanten te geven wat ze willen: verkavelingen in woonuitbreidingsgebied Reesinghe. In Maldegem gaan private belangen van beleggers boven het algemeen belang.

Net zoals Groen in Vlaanderen sterke oppositie voert tegen de voorliggende onrealistische betonstop, voeren wij in Maldegem ook verder oppositie en actie tegen de verkavelplannen in Reesinghe.