Tijd voor actie! Dien bezwaar in!

21 Augustus 2021

Tijd voor actie! Dien bezwaar in!

Red Reesinghe VZW 

 

Groen Maldegem kloeg vorig jaar als eerste de bouwplannen in Reesinghe aan. Voor Groen is het behoud van Reesinghe een symbooldossier waarvoor we al meer dan 20 jaar strijd voeren. De online petitie heeft veel aanhang, maar verdere acties konden in 2020 niet doorgaan wegens corona. Het werd wel duidelijk dat een aantal verontruste burgers mee actie wilden voeren. 

Dit voorjaar nam Stefaan Standaert initiatief om de actie te verbreden naar andere partijen, organisaties en burgers. Een groep strijdvaardige burgers verenigde zich voor het behoud van Reesinghe. Die vormen nu de Red Reesinghe VZW waardoor we beter uitgerust zijn om de strijd verder te voeren, ook juridisch. Vanuit Groen Maldegem zijn Stefaan Standaert en Peter Timmerman lid van de VZW.

 

Openbaar onderzoek is gestart, dien bezwaar in!

 

Er werd een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe ingediend. Van 4 augustus tot 2 september loopt het openbaar onderzoek.

Tot 2 september kun je een bezwaarschrift indienen. VZW Red Reesinghe (in oprichting) heeft een model bezwaarschrift gemaakt dat je kan gebruiken. Je kunt het hier downloaden:

https://docs.google.com/document/d/1PBS0Aopv2-m6ZO08eKT-Vc360CYKY8ZN/edit?usp=sharing&ouid=108037875805678826675&rtpof=true&sd=true

of je kunt een exemplaar aanvragen via [email protected].
Print, neem de tekst over, maak eventueel een selectie wat je zelf belangrijk vindt, voeg er eventueel je persoonlijke bezwaren aan toe. Je kan natuurlijk altijd bezwaar indienen zonder dit sjabloon te volgen.

 

Praktisch: hoe dien je bezwaar in?

 

Je kunt je bezwaarschrift op verschillende manieren indienen.

Belangrijk is ook dat je gegevens volledig zijn: naam en voornaam, adres, datum van bezwaarschrift en handtekening.