Drieduizend bezwaarschriften tegen bouwproject in Reesinghe

02 September 2021

Drieduizend bezwaarschriften tegen bouwproject in Reesinghe

3.000 bezwaarschriften

 

Ongeveer drieduizend bezwaarschriften werden in totaal ingediend tegen het bouwproject in Reesinghe. Op 1 september overhandigde de vereniging Red Reesinghe een pakket van maar liefst 2.709 bezwaarschriften aan het gemeenteloket. Maldegemnaars geven hiermee een duidelijke boodschap: Reesinghe moet blijven zoals het is!

Ongeveer drieduizend ingediende bezwaren betekent een nooit geziene massale en spontane reactie van onze bevolking. Veel duidelijker kan het niet: het draagvlak voor het behoud van Reesinghe is enorm bij de inwoners van Maldegem, Donk, Kleit, Adegem en Middelburg.

Actie Red Reesinghe dankt de Maldegemnaars voor deze hartverwarmende steun.        

 

Een onverwacht drukke maand augustus

 

Groen Maldegem bracht vorig jaar de bal aan het rollen en stelde het bouwproject in Reesinghe als eerste aan de kaak. Een online petitie volgde, maar door de coronamaatregelen waren we verhinderd om andere acties te plannen. Inhoudelijk werkten we ontzettend hard aan dit dossier, de meeste inzichten lees je hier op de Groen Maldegem website. 

Voorjaar-zomer 2021 legde Stefaan Standaert de contacten om een vereniging Red Reesinghe op te richten samen met burgers, middenveld en andere politieke partijen. Er was al snel een akkoord met een aantal Maldegemnaars. Maar alles kwam in een stroomversnelling toen einde juli een concreet bouwproject voorlag en er een openbaar onderzoek startte dat liep van 3 augustus tot 2 september. 

Het was alle hens aan dek. De vereniging kwam enkele keren bijeen en zette een sterke campagne in mekaar. Een model bezwaarschrift werd voorbereid om daarmee de ronde te doen in Maldegem. Een VZW Red Reesinghe werd opgericht om op de beste manier de eventuele juridische strijd aan te gaan. Ter info: Groen gemeenteraadslid Stefaan Standaert is lid van de VZW, Groen Maldegem voorzitter Peter Timmerman is lid en bestuurder bij de VZW. 

 

Een maand vol actie

 

Verschillende acties werden opgezet. 

Honderden Maldegemnaars kwamen opdagen op 2 zaterdagnamiddag-acties aan de dreef in Reesinghe om spontaan een bezwaarschrift in te dienen. 

Ook de acties op de markt bleken een groot succes : de inwoners van Maldegem voelen zich betrokken en willen zich engageren om het gebied van Reesinghe te redden.

De deur-aan-deur actie werd zeer positief onthaald en bewoners boden zich spontaan aan om ook mee bezwaren op te halen. Ook Groen Maldegem leden en sympathisanten deden op zaterdagnamiddag 28 augustus een deur-aan-deur rondgang met het bezwaarschrift wat een 200tal ondertekeningen opleverde.

Blijf de Facebook-pagina en deze website volgen voor een update van Red Reesinghe acties en initiatieven.

Dit verhaal eindigt pas als Reesinghe definitief is omgezet in een mozaïeklandschap van landbouw, dreven en bosjes.

Maldegemnaars steken hun nek uit voor Reesinghe. Wie zal dát sterke signaal nog naast zich neerleggen?