Drie nieuwe 'Groenblauwe Parels' in Maldegem

01 April 2023

Drie nieuwe 'Groenblauwe Parels' in Maldegem

Door verharding uit te breken, nieuw groen te voorzien en ruimte te geven aan water willen we op tal van plaatsen in Maldegem Groenblauwe Parels in de woonomgeving creëren.

Nieuwe Groenblauwe parels in Maldegem

Het (speel)terrein aan Sporthal De Berken in Kleit, de site aan de Poermolen in Donk en de site aan de Katsweg in centrum-Maldegem veranderen binnenkort in groenblauwe, klimaatbestendige plaatsen. Op deze drie locaties zullen we verregaand ontharden, vergroenen én ruimte geven aan water. Het lokaal bestuur ontvangt hiervoor een subsidie van € 245 000 van het Vlaamse Departement Omgeving.

Ontharden en water opslaan

In totaal zullen we op de drie locaties meer dan 2255 m² ontharden. Bovendien geven we ook heel wat aandacht aan watercaptatie en -infiltratie door ruimte te geven aan grachten, waterlopen open te leggen en natuurlijke overstromingsbekken of overstroombare poelen aan te leggen.

Leef- en woonkwaliteit in drie woonkernen verhogen

Schepen Standaert en het bestuur kozen bewust voor drie locaties in verschillende woonkernen. We willen namelijk van de gelegenheid gebruik maken om groene onthaastingsplekjes te creëren in verschillende woonkernen. Buurtbewoners zullen kunnen genieten van een mooi stukje natuur met water- en groenbeleving. Deze groenblauwe parels worden prachtige plekjes om te komen wandelen of even tot rust te komen.

Detail informatie over de drie locaties lees je op de gemeentelijke website: https://www.maldegem.be/drie-nieuwe-groenblauwe-parels-in-maldegem