Een referendum over het nieuwe cultureel centrum!

30 Januari 2020

Een referendum over het nieuwe cultureel centrum!

Groen Maldegem wil een referendum bij alle Maldegemnaars over het nieuwe cultureel centrum dat 15 miljoen euro kan kosten.   PRESTIGEPROJECT ZONDER VISIE   Geen analyses, geen visie. Wel koste wat kost een prestigeproject dat NIET gedragen wordt door de Maldegemnaars.   Op het Vrij Maldegem-debat op woensdag 22 januari ’20 kreeg Groen Maldegem van de meerderheidspartijen geen antwoorden op de vragen inzake de visie op het geplande cultuurcentrum, noch inzake de financiële analyse van het huidige cultuurbeleid en het toekomstige cultuurbeleid, noch inzake de concrete locatie van het project.    Het is nu héél duidelijk: het nieuwe bestuur onderbouwt zijn beslissingen niet. Geen analyses, geen visie, geen transparantie naar de bevolking en naar de gemeenteraad toe, maar dus wel ondoordachte beslissingen om koste wat kost een prestigeproject te realiseren. Een project dat niet gedragen wordt door de Maldegemnaars, en dat ten koste van de gewone man en vrouw is.   In het meerjarenplan is er 15 miljoen voor ingeschreven zonder dat dit cultuurcentrum ook maar vermeld wordt. Op zo'n manier besturen, dat noemen wij onbetrouwbaar.    INVESTEER IN FIETSPADEN, CENTRUMSTRATEN, NATUUR, LANDBOUW   Volgens ons zit de timing voor een nieuwe culturele hotspot niet goed, vermits de Maldegemnaar dit niet als prioriteit aangeeft. Er zijn onlangs goede investeringen gebeurd in Den Hoogen Pad en er is veel en gevarieerde infrastructuur voor handen voor Cultuur op maat. Denk maar aan de Concertzolder in Oud-St-Jozef, St-Annakasteel, het gemeentehuis en het Warmhof, Den Hoogen Pad zelf, KUMA en de K-Ba (mits akoestische en inrichtingsverbeteringen). En dan hebben we het nog  niet over onze kerken en openluchtlocaties in de verschillende dorpskernen.   Groen Maldegem wil het voorziene geld besteden aan het versneld realiseren van klimaatmaatregelen met IEDEREEN in Maldegem, aan veel meer fietspaden, aan méér dan één vernieuwde centrumstraat, aan natuur en landbouw, aan de opvang van demente mensen.    VRAGEN IN DE GEMEENTERAAD EN REFERENDUM   Vraag het aan alle Maldegemnaars in een referendum of een nieuw cultureel centrum voor hen de prioriteit heeft boven andere doelstellingen.   Op de gemeenteraad van 25 januari stellen we de vraag aan het bestuur om klare wijn te schenken over de locatie naar aanleiding van de recente publieke verklaringen van de burgemeester, en om uitvoerig te argumenteren waarom de meerderheidspartijen prioriteit geven aan een culturele hotspot en niet aan de prioriteit klimaat en milieu waarover 80% van de Belgen bezorgd zijn (cijfer uit “Omgevingsanalyse Maldegem, MJP 2020 – 2025).    Op een van de volgende gemeenteraden zal Groen Maldegem een agendapunt ter stemming voorleggen. Wij willen dat het bestuur alle Maldegemnaars via een referendum bevraagt of zij een nieuwe culturele hotspot als prioriteit zien of eerder andere prioriteiten verkiezen, zoals hierboven vermeld.