Eerlijker

06 April 2019

Eerlijker

Elke burger moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

Onze speerpunten voor Maldegem:

Groen Maldegem kijkt uit naar je participatie in lokale projecten. We hebben oog voor de ondersteuning en begeleiding van minderbedeelden. Maldegem wordt een warme thuis voor iedereen.

  • Een sterk Maldegem werkt een participatieprocedure uit om de burgers van bij het begin te betrekken bij lokale projecten. Het beleid voorziet een aanzienlijk burgerbudget. Bewonersgroepen dienen hiervoor zelf acties in.
  • Het OCMW trekt niet enkel de steun aan armen voort op, het investeert nog meer in begeleiding. We versnellen sociale woningbouw en de kwaliteit van wonen. Huis van het Kind biedt opvoedingsondersteuning, een speel-o-theek en schoolse revalidatie.
  • Het Sociaal Huis komt bij je thuis en besteedt zo extra tijd aan jou. Maldegem informeert je op maat over alle rechten en diensten waarvan je kunt genieten.