Gezonder

06 April 2019

Gezonder

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

Onze speerpunten voor Maldegem:

Slachtoffers van verkeer, droogte, hitte of felle regen, van ongezonde lucht, water of voedsel, van te weinig groen of te veel stress ... elk slachtoffer is er één te veel. Het mag geld en inspanning kosten om jou en je geliefden groene veiligheid te bieden. En ook de komende generaties...

  • Maldegem voert alle fiets- en waterzuiveringsplannen in Verbranden Bos, Middelburg, Vossenhol, Krommewege, Rapenbrug- en Westeindestraat uit. Later staatminstens ook Briel-, Stations- en Bogaardestraat op de planning.
  • Woonuitbreidingsgebieden Reesinghe en deel Adegemdorp worden herbestemd als gemengd landbouw-/ natuurgebied. Gedaan met ontlandbouwing voor menselijke infrastructuur. Boeren zijn partners in een landschap met trage wegen, ecologisch hakhout- en maaibeheer
  • Maximale verkeersveiligheid: geen extra of onnodig zwaar verkeer op de N9 door Adegem of andere dorpskernen.
  • Maldegem creëert schoolstraten en veilige school – thuistrajecten voor fietsers.
  • Maldegem wekt lokaal eigen alternatieve energie op.
  • De woonkwaliteit moet aangepakt worden, mede door het verplicht maken van een konformiteitsattest.