Menselijker

06 April 2019

Menselijker

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

Onze speerpunten voor Maldegem:

Zijn onze dorpskernen niet het kloppend hart van Maldegem? Dan verdienen zij alle zorg. Wij maken er samen met jou werk van.

  • In alle dorpskernen biedt Maldegem logistieke steun aan verenigingen en komt een wijkagent langs op de fiets. Er is groene (speel)ruimte . De gemeente stimuleert er handel en korte keten. Met een gemeentelijk busje ben je zo op de maandagmarkt.
  • In al onze dorpskernen realiseren we een woonzorgzone met een hindernisvrij voetgangersparcours. OCMW en zorgverleners werken er samen om iedereen thuis gepaste zorg te bieden.
  • We gaan concrete projecten aan met de scholen. Terreinen en gebouwen samen ontwikkelen, onderhouden en gebruiken, versterkt de school en verbindt leerlingen, ouders en personeel. Ook de dorpskern en haar bewoners varen er wel bij