Eindelijk geld voor een groen en klimaatvriendelijk Maldegem

19 December 2022

Eindelijk geld voor een groen en klimaatvriendelijk Maldegem

In het nieuwe bestuur wil Groen Maldegem wegen op het klimaatbeleid en op het openbaar groen. Samen met onze coalitiepartners maken we van duurzaamheid een absolute prioriteit. We willen een voorbeeld zijn voor onze burgers!

Doelgerichte renovaties

Wij maken werk van doelgerichte renovaties: we isoleren onze gebouwen beter (de Poermolen, Zaal Kannunik Andries Middelburg, CC Den Hoogen Pad, de brandweer, de bibliotheek, de loods technische dienst en de IBO-lokalen op de Zandakkers). We vernieuwen oude stookinstallaties en plaatsen op maar liefst 12 daken zonnepanelen. Tegen eind 2023 voorzien wij bijna alle gebouwen van LED- verlichting. Ook de openbare verlichting wordt verLED.

Door verharding uit te breken, nieuw groen te voorzien en ruimte te geven aan water willen we op tal van plaatsen in Maldegem Groenblauwe Parels in de woonomgeving creëren. We gaan hierover in dialoog met de Maldegemnaar en voorzien ook burgerbudgetten zodat wijken en verenigingen zelf aan de slag kunnen. Groen zo!