Erfgoedsite Middelburg geopend

06 Mei 2024

Erfgoedsite Middelburg geopend

foto: Dino Lateste, Stefaan Standaert en Erwin Goethals op de officiële opening van de nieuwe erfgoedsite Middelburg

foto: simulatie kasteel, copyright: Yannick De Smet

Ontdekking van een kasteel in Middelburg

Bij de graafwerken voor een verkaveling in de jaren ’90 stootte de eigenaar op middeleeuwse vloertegels, wapens, huishoudgerei, ... De lokale heemkundige Marc Martens en de archeologen van de provincie onder leiding van de latere UGent-prof. Knesselarenaar Wim De Clercq inventariseerden, bestudeerden en beschreven alles nauwkeurig en kwamen al gauw tot de conclusie dat ze een belangrijke vondst hadden gedaan. In de Kasteelstraat stond, zo bleek na grootschalig archeologisch onderzoek, het indrukwekkende vijftiende-eeuwse kasteel van Pieter Bladelin, topambtenaar van de hertogen van Bourgondië. Hij stichtte de ‘stad’ Middelburg als prestigeproject, om zijn macht als ‘nieuwe rijke’ te etaleren. In 2005 werden de restanten van het kasteel en het dorp beschermd als archeologisch monument omwille van de unieke waarde.

Van bezoekerscentrum naar erfgoedsite

Waar de gemeente, met steun van Groen vanuit de oppositie, een bezoekerscentrum uitwerkte in de Van Pouckezaal naast het oud-gemeentehuis, kocht de provincie een deel van de grond waarop het kasteel stond om die vondst voor het publiek kenbaar te kunnen maken op de originele site. Om de goed bewaarde restanten van de fundamenten zo goed mogelijk te beschermen, moesten ze na het onderzoek jammer genoeg opnieuw met aarde afgedekt worden. Het had heel wat voeten in die aarde voor er uiteindelijk werd beslist dat de contouren van het kasteel op de aangekochte grond in cortenstaal zouden worden gesimuleerd. Groenen stonden deze keer vanuit de meerderheid in het provinciebestuur mee in voor het voorzien van de budgetten en de uitvoering van de plannen.

foto: officiële opening, copyright: Provincie Oost-Vlaanderen

De erfgoedsite wordt officieel geopend

Op 21 april laatstleden – Erfgoeddag - werd de site door de provincie – in samenwerking met de gemeente officieel geopend. De site is gratis toegankelijk en toont een deel van de twee meter dikke muren van een toren en diens verbinding met de plaats waar de brug over de omwalling tussen opperhof en neerhof gelegen was. De gemeente ijvert er, met steun van Groen intussen voor om de St.-Petrus- en Pauluskerk, die destijds door Bladelin gebouwd werd, om te vormen tot een nieuw bezoekerscentrum voor Middelburg, Maldegem en het landschapspark zwinstreek. Groen is er van overtuigd dat deze mix van historiek, erfgoed, natuur en polderdorp een ferme toeristische troef is voor deze kleine uithoek van de gemeente/provincie.

Meer informatie over de provinciale erfgoedsite Middelburg vind je terug via www.oost-vlaanderen.be/middelburg.

auteur: Erwin Goethals, provincieraadslid, voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei