Erwin Goethals provincieraadslid voor Groen

01 Oktober 2022

Erwin Goethals provincieraadslid voor Groen

Erwin Goethals legde op 7 september 2022 de eed af als provincieraadslid. Ons ex-gemeenteraadslid en ex-schepen volgt zo zijn oud-docente Lut De Jaeger uit Eeklo op. Hij gaat mee werken aan de uitvoering van het bestuursakkoord https://oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/wat-doet-het-provinciebestuur/bestuursakkoord.html dat Groen na de verkiezingen van 2018 voor Oost-Vlaanderen sloot. Samen met fractieleidster Elisabet Dooms (Gent) en raadslid Hans Mestdagh (Merelbeke) vertegenwoordigt Erwin er het provinciaal kiesarrondissement Gent-Eeklo. Koen Roman uit de Vlaamse Ardennen maakt de groenfractie compleet. Die fractie ondersteunt Groen-gedeputeerde Riet Gillis (Waasland). Zij is onder andere bevoegd voor mobiliteit, milieu en natuur, klimaat en energie, buitenlandse betrekkingen en Europese projecten. Behalve dat, heeft de provincie ook nog bevoegdheid op het vlak van ondernemen, platteland en landbouw, dierenwelzijn, onderwijs, onroerend erfgoed, recreatie en toerisme, energie en ruimtelijk beleid. Groen vormt met N-VA en CD&V een meerderheid van 20 op 36 zetels. Vooruit, Open Vld en Vlaams Belang vormen de oppositie in het Oost-Vlaams halfrond.

Erwin kan via zijn provinciaal mandaat ook voor onze gemeente en regio de vinger aan de pols houden. Het fietssnelwegdossier Maldegem – Eeklo, het toeristisch-recreatief ontwikkelen en ondersteunen van het erfgoed in Middelburg, de versterking van het natuur- en landbouwlandschap in het Meetjesland, de lokale waterbeheersingsproblematiek, de verdere ontwikkeling van het provinciaal technisch en beroepsonderwijs, het inrichten van bedrijventerreinen op maat van de zachte weggebruiker, het water en de natuurwaarden, het begeleiden van ruimtelijke uitvoeringsplannen… het is hem allemaal niet vreemd. Zijn jarenlange ervaring als groendenker en -doener in de Maldegemse politiek, zijn ervaring als opvoeder en leerkracht in het PTI en de Maricolen en als natuureducatief medewerker in Het Leen en zijn ruime interesse zullen hem bij zijn nieuwe opdracht zeker van dienst zijn. Hij hoopt het vertrouwen dat de groenkiezers in 2018 in hem hebben gesteld, niet te beschamen en we rekenen op zijn intussen gekende inzet, creativiteit en dossierkennis. Je kunt hem bereiken via [email protected]