Extra bos voor het Meetjeslandse 'houtlandwoud'

24 December 2022

Extra bos voor het Meetjeslandse 'houtlandwoud'

Als je het ruimer bekijkt groeien daardoor Burkelbos, Drongengoed, Keigatbos, Het Leen en de Lembeekse bossen weer een stapje naar elkaar toe richting één ‘houtlandwoud’.

Opnieuw 6 voetbalvelden bos erbij voor het Meetjeslandse ‘houtlandwoud’

 

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van 3 hectare grond tussen het Schipdonkkanaal en Het Leen.

Als je het ruimer bekijkt groeien daardoor Burkelbos, Drongengoed, Keigatbos, Het Leen en de Lembeekse bossen weer een stapje naar elkaar toe richting één ‘houtlandwoud’.

Bos bestrijdt de klimaatopwarming, betekent ruimte en rust voor de Oost-Vlamingen die vlakbij huis willen ontspannen, houdt water vast als het weer te droog of te nat is, lokt toeristen, levert hout op en bevordert de biodiversiteit. Veel meer waard dus dan de 240 000 euro die de provincie voor de aankoop uittrekt.

Groen-provincieraadsleden Elisabet Dooms, Koen Roman, Hans Mestdagh en Erwin Goethals stemmen met plezier voor deze aankoop die op voorstel van Groen-gedeputeerde Riet Gillis werd voorgelegd.