Fietsleasing voor gemeentepersoneel

01 December 2020

Fietsleasing voor gemeentepersoneel

foto jobat.be   Groen gemeenteraadslid Stefaan Standaert stelde de vraag in de gemeenteraad om het fietsleasen voor personeelsleden van lokale overheden onder de aantrekkelijkere vernieuwde regelgeving in te voeren in Maldegem. Wij zijn verheugd dat schepen Rudi De Smet daar positief op inging en hier alvast wil voor gaan, weliswaar nadat alle besluitvorming op de hogere niveaus is geformaliseerd. Wij houden dit mee in het oog. Het vorige bestuur met Groen zette al een project op om het personeel een fiets te laten leasen. Er werd tevens een premie door het bestuur voorzien voor wie deze fiets ook daadwerkelijk gebruikt voor woon- werkverkeer. Eén van de grote beperkingen van dit project is het feit dat het personeelslid het bedrag voor het leasen van een fiets dient te betalen van zijn / haar nettoloon. Dit in tegenstelling tot de regeling in de private sector, waar dit leasebedrag via het brutoloon kan vergoed worden, zodat het personeelslid ook nog eens profijt heeft via de lagere personenbelasting. Het kabinet van de Viceminister-president Bart Somers lanceerde een persbericht: daarin staat dat personeelsleden van de lokale en provinciale overheden in de toekomst ook zullen kunnen genieten van fietsleasing als onderdeel van hun loon (lees: zoals geregeld in de privé-sector). Die aanpassing kwam er mede door het werk van het kabinet van Riet Gillis (provincie Oost-Vlaanderen), waar wij uiteraard trots op zijn. Deze maatregel is bedoeld om meer mensen op de fiets te krijgen naar het werk op de gemeente, op het OCMW, in het Zorgbedrijf. Ongeveer 70 % of meer van die personeelsleden wonen op een fietsbare afstand van het werk. In Maldegem is reeds veel werk gedaan door de diensten om het fietsleasen in de huidige formule mogelijk te maken. Het bijkomend toepassen van deze maatregel, die er weldra zal zijn, zal relatief niet veel tijd en energie meer kosten. En het zorgt er voor dat het fietsproject pas écht een reële kans krijgt om te slagen.