Foute keuzes en geldverspilling voor de nieuwe jeugdsite

20 Februari 2020

Foute keuzes en geldverspilling voor de nieuwe jeugdsite

foto: Is het Sint-Annapark overwogen als locatie voor de jeugd? (copyright: https://www.instagram.com/tinosio) Headlines Gemeentebestuur heeft zwak onderhandeld over aankoop gronden aan Katsweg gekoppeld aan de overname van GBS Kruipuit De koehandel tussen verkoop Kruipuit en aankoop gronden staat in het "protocol van overname", bijkomend bewijs is dat de rekening klopt Het waren ondoorzichtige en geheime onderhandelingen zonder belanghebbenden of gemeenteraadsleden te betrekken of in te lichten Van culturele hotspot naar jeugdsite in enkele dagen, inclusief communicatieblunders Nieuwe evenementenzaal en jeugdhuis zijn geldverspilling want die bestaan al! Leegstand van functionele gebouwen in Maldegem wordt onvermijdelijk, en er is nu al personeel en budget tekort voor bestaande gebouwen Speelweide en skatepark zijn prima, maar is het Maldegemse park geen betere optie voor betere en meer jeugdvoorzieningen? Wij willen een klimaattoets voor de jeugdsite: meer groen tegen hittestress en droogtestress, de site inrichten voor klimaateducatie, …

Aankoop gronden van Atheneum Maldegem voor nieuwe jeugdsite: Groen Maldegem betreurt foute en geldverspillende keuzes en zwakke onderhandelingen van het Maldegemse bestuur.

 

De aankoop door de gemeente van gronden van 18000 m2 tussen de parking van Oud St.-Jozef en de Katsweg ziet Groen Maldegem als een opportuniteit voor de jeugd. Maar de manier waarop deze koehandel tot stand is gekomen is ongezien. Door de koppeling van de aankoop van grond van het GO! onderwijs aan de overname van de gemeentelijke basisschool Kruipuit door diezelfde GO! koepel stelde de gemeente zich te zwak op in de onderhandelingen. Het bestuur morste met de gemeentelijke financiën en eigendommen.

 

Daarnaast stelt het bestuur voorop dat er op die bewuste grond een evenementenhal en een nieuw jeugdhuis zal komen. Voor Groen Maldegem is dit je reinste geldverspilling, want Maldegem heeft die gebouwen reeds!

 

Zwak onderhandeld door het Maldegemse bestuur

 

Dat in deze deal enerzijds deze gronden, anderzijds de Kruipuit de aan mekaar gekoppelde inzet waren, staat zwart op wit geschreven in het “protocol van overname” van GBS Kruipuit. Daarin staat dat de overname slechts doorgaat op voorwaarde van de aankoop van de gronden aan de Katsweg. Bovendien kregen andere mogelijke partners slechts drie dagen bedenktijd om op het aanbod tot overname in te gaan! 

Daardoor stelde het bestuur zich in een zwakke onderhandelingspositie.

 

Met de aankoop van de grond aan het GO! onderwijs voor ongeveer 1,8 miljoen euro financiert de gemeente de verwachte renovatie van de Kruipuit en meteen ook de aankoop van een deel van de eigendom in de Kruipuit (2075 m²). Om de rekening voor het GO! onderwijs te doen kloppen wordt bovendien een deel van de gronden voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan het GO! onderwijs (1783 m²).

De gemeente koopt in de Katsweg ook de schoolparking op, die zal verder door de school gebruikt worden. Waarom kon hier geen erfpacht voor de gemeente?

Daarnaast zal de gemeente ook een magazijn (400  tot  500 m²) bouwen op de verworven grond - door de school te gebruiken -  gratis en voor niets!

 

Groen hekelt de ondoorzichtige en geheime manier waarop deze overeenkomst tot stand is gekomen, zonder de vele belanghebbenden en de gemeenteraadsleden ook maar te betrekken of te informeren.

 

Foute keuzes voor de jeugdsite zijn pure geldverspilling

 

Na de communicatieblunder van het bestuur dat het aan de Katsweg een Culturele Hotspot zou bouwen, kwam het enkele dagen later met een invulling van de gronden door de nieuwe jeugdsite. Groen Maldegem is ronduit tegen een nieuwe evenementenzaal en een nieuw jeugdhuis. Deze functies kunnen opgevangen worden door de recent opgetrokken K-Ba en door de Redekiel.

Aan de K-Ba moeten grondige verbeteringen gebeuren: de slechte akoestiek moet aangepakt en er moet een ingebouwde bar met voldoende frigo’s komen. De jeugd en de Maldegemse verenigingen zijn voor ons de ideale gesprekspartners om deze zaal beter af te stemmen voor het gebruik ervan (fuiven, concerten, evenementen). Voor de zeldzame mega-evenementen wil Groen Maldegem niet meteen een nieuwe zaal neerzetten. De Redekiel mag/moet voor ons opnieuw een heus jeugdhuis worden i.p.v. een jeugdatelierwerking (waar het huidige bestuur voor koos). Samen-leven met de KUMA en de Muziekacademie moet bewerkstelligd worden.

 

Een opbod van gemeentelijke gebouwen kan dan ook niet de bedoeling zijn. Het is evident dat dit weeral tot een leegstand van functionele gebouwen zal leiden en dat vinden wij pure geldverspilling. Bovendien is er nu al een probleem om de bestaande gebouwen uit te baten en uit te rusten, qua personeel en budget, en dat zal met de huidige keuzes van het bestuur enkel toenemen.

 

Opportuniteit voor de jeugd

 

Een jeugdsite, daar kan natuurlijk niemand iets op tegen hebben, ook wij niet. Jeugdruimtes als een skatepark en een speelweide vinden wij prima. Nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen - die nu in de versleten en energieverslindende “Piramiden” hun activiteiten organiseren -  zijn dringend nodig. Ook de magazijnruimte voor die verenigingen (en andere) is winst.

Toch durft Groen de vraag stellen of de site in het Park geen betere optie is? Vooral het aanwezige parkbos biedt voor de jeugdbewegingen en de speelpleinwerking een surplus aan verkoelende speelruimte. In het Maldegemse park krijg je als bonus de ontmoetingsmogelijkheden van de jeugd met de rest van de bevolking. Dat bevordert de integratie van de jeugd en stimuleert het wederzijds begrip.

 

Groen Maldegem wil een klimaattoets voor elk groot project

 

Voor grote projecten als dit nodigen wij het bestuur uit om werk te maken van een klimaattoets. Het  moet de site zo inrichten dat die aangepast is aan hittestress en andere veranderingen in ons klimaat. Hierbij denken wij aan: ontharden, vergroenen, schaduwzone's, laagteberging en infiltratie van water, ondermeer wadi's op speelterreinen, hergebruik van regenwater, groendaken, inrichten voor klimaateducatie, … Uiteraard moeten de nieuwe gebouwen een zo laag mogelijk E-peil hebben en dus zeer energiezuinig zijn. Deze aspecten worden vanuit het Regionaal Adaptatieplan Meetjesland ook door Maldegem gedragen. Wij vragen dat het bestuur zich hierop inschrijft. Wij dromen van een nieuw bos(je) in Maldegem-Centrum, aan de Katsweg …