Geen dure prestigeprojecten in deze ongeziene crisistijd!

18 Mei 2020

Geen dure prestigeprojecten in deze ongeziene crisistijd!

De eerste “3 werken” zijn prestigeprojecten van een wereldvreemd bestuur   Gemeentebestuur Maldegem kondigt midden coronacrisis aan onverminderd door te investeren op haar prestigeprojecten. Ze noemen het de 12 werken. Wij verbannen de eerste 3 liefst meteen naar de wereld van sprookjes en mythen waar ze vandaan komen. Eerste prestigeproject is de jeugdsite met nieuwe evenementenzaal en jeugdhuis. Er zijn alternatieven in Maldegem die nu leeg zullen komen staan en een grote kost zullen blijven: de recent opgetrokken K-Ba als evenementenzaal en de Redekiel als jeugdhuis. Tweede prestigeproject is de nieuwe culturele hotspot. Er is een alternatief, nl. Den Hoogen Pad en er zijn tal van andere eventlocaties in Maldegem: de concertzolder in Oud-St-Jozef, St-Annakasteel, het gemeentehuis en het Warmhof,  KUMA en de K-Ba. En dan hebben we het nog niet over onze kerken en openluchtlocaties in de verschillende dorpskernen. Derde prestigeproject is een ondergrondse parking. Er zijn alternatieven in Maldegem die zelden tot nooit helemaal volgeparkeerd zijn: er zijn meerdere parkings centraal en in omgeving centrum, bij het zwembad, het station, de Maricolen, Kanunnik Andries, Oud-St-Jozef, St-Annapark, Meos, …   De coronacrisis vraagt om andere structurele maatregelen in Maldegem   Groen Maldegem vindt het onverantwoord dat de gemeente met deze dure investeringen voor prestigeprojecten door wil gaan, en dit onverminderd doorvoert in de grootste crisis sinds tientallen jaren, de sluipende klimaatcrisis niet meegerekend. Op klimaatoplossingen horen we trouwens geen vooruitgang of nieuws, dat krijgt duidelijk de focus van dit bestuur niet. Wij eisen dat het bestuur de investeringsgelden gebruikt om in te zetten op structurele maatregelen in de zorg in Maldegem, te beginnen door niet te besparen, maar ook uitbouwen van woonzorgzones en andere projecten die kwetsbaren helpen in Maldegem. Wij vragen dat de centen gebruikt worden voor behoud en uitbreiding van open, groene ruimtes in Maldegem. Die zijn goed voor de gezondheid van de Maldegemnaars, wat overduidelijk is aangetoond in deze coronatijden. Daarnaast zijn er de vele noden bij de bevolking, lokale bedrijven, in de culturele sector,…   De oppositie wordt monddood gemaakt en de Maldegemnaar met zware financiële schuld opgezadeld   In het meerjarenplan van dit bestuur staat dat het kiest voor een basisbeleid. 15 miljoen investeren in prestigeprojecten in de komende 3 jaren is voor ons niet doen aan basisbeleid. Er staat ook niets concreets daarvan in het meerjarenplan, en er wordt niets ter bespreking voorgelegd in de gemeenteraad. Ook de burgers en de adviesraden worden gepasseerd. Het bestuur houdt haar prestigeprojecten binnenskamers tot ze zelf via de pers communiceert. Ze maakt elke normale democratische oppositie op die manier bijna onmogelijk. Dit terwijl het om enorme bedragen gaat die de schuld per inwoner van Maldegem zullen opdrijven van 600 tot 1100 euro. In crisistijden is dit onverantwoord omgaan met de centen van de Maldegemnaar.