Geen verbreding Schipdonkkanaal!

29 December 2022

Geen verbreding Schipdonkkanaal!

Op 20 december 2022 in de commissie Leefmilieu verklaarde Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir dat ze het planproces om de reservatiestroken te schrappen, zal opstarten. Goed nieuws natuurlijk, en eindelijk!

Groenen consequent tegen verbreding Schipdonkkanaal

 

Al van in de jaren 80 komt Groen - toen nog Agalev natuurlijk - op tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Toen was er nog het idee van een Noorderkanaal, een nieuwe waterweg waarvoor in de gewestplannen van de jaren 70 reservatiestroken werden ingetekend. Toen dat idee als onrendabel en zonder draagvlak werd opgeborgen, zag een light-versie het licht. Zo ontstond in de jaren 2000 de idee voor een verbreding van het Schipdonkkanaal, ook nog het project Seine Schelde-West genoemd.

De groenen in Maldegem kwamen van bij hun ontstaan politiek consequent op tegen dat Noorderkanaal en ook tegen de idee van een industrieterrein dat ernaast zou komen. Vanaf de jaren 2000 eisten we - samen met buurtbewoners, actiecomités en lokale gemeentebesturen - om de plannen voor de verbreding op te bergen en de reservatiestroken aan het Schipdonkkanaal te schrappen.

De verbreding van het Schipdonkkanaal is onuitvoerbaar, dat bleek uit meerdere studies. Een verbreding is ten koste van het historisch waardevol landschap, de open ruimte, het toerisme, de natuur en de landbouw. Decennialang werden de buurtbewoners al gegijzeld door deze reservatiestroken.

Druk op Vlaanderen vanuit de gemeenten en de Groen-oppositie in Vlaanderen

 

Op 20 december 2022 in de commissie Leefmilieu verklaarde Vlaams Minister van omgeving Zuhal Demir dat ze het planproces om de reservatiestroken te schrappen, zal opstarten. Goed nieuws natuurlijk, en eindelijk!

Groen parlementslid Mieke Schauvliege legde begin dit jaar nog de vraag op tafel om de schrapping onmiddellijk te starten, maar voor de Vlaamse regering was dat niet mogelijk. Er moest eerst nog een akkoord over de estuaire vaart worden gesloten met Nederland, wat eigenlijk geen rechtstreeks verband houdt met de schrapping.

In april dit jaar stuurden verschillende gemeentebesturen waaronder ook dat van Maldegem een brief naar minister Demir om dringend werk te maken van de schrapping van de reservatiestroken. Alle politieke fracties in Maldegem ondersteunden en tekenden deze oproep aan de Vlaamse regering. 

Acht maanden later wordt het proces eindelijk opgestart. Jammer van het dralen, maar goed dat het einde in zicht lijkt te zijn. Nu verder opvolgen dat de opmaak ook effectief snel start, want de opmaak van zo'n gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan duurt minstens 2 jaar. Geen tijd meer te verliezen dus.

De toekomst van de reservatiestroken

 

Wat er met de huidige reservatiestroken zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Die vraag gaat nu ondermeer terug naar de betrokken gemeenten. De gemeente- en provinciebesturen zullen een adviserende rol spelen in de nabestemming van de reservatiestroken.

Groen Maldegem zette haar standpunt hierover op scherp in haar verkiezingsprogramma van 2018:

De gemeente moet zich verder blijven verzetten tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal en moet ijveren voor het onvoorwaardelijk vrijgeven van de reserveringsstrook. De groenzone die op het gewestplan voorzien is, kan volgens Groen gereduceerd worden. Sommige stroken kunnen woongebied of agrarisch gebied worden, conform de huidige toestand op het terrein, maar minstens de helft van de huidige groenoppervlakte op het gewestplan moet als natuurgebied worden weerhouden.