Gemeentebestuur in Maldegem wil absoluut verkavelen tegen de wil van de Maldegemnaars

12 December 2020

Gemeentebestuur in Maldegem wil absoluut verkavelen tegen de wil van de Maldegemnaars

Vele vrienden van Reesinghe hopen dat de Vlaamse betonstop - waarover deze week een akkoord werd bereikt - Reesinghe zal vrijwaren van bebouwing. Hopen is goed, maar beter dan hopen is verder vechten en laten horen aan onze burgemeester en schepenen hoe belangrijk de huidige open ruimte in Reesinghe is. Het aantal wandelaars en genieters in Reesinghegebied is met corona nog toegenomen. Groene open ruimte is enorm belangrijk in onze gemeente. We mogen dit niet offeren aan meer beton en woningen. Intussen is er voor Reesinghe een tweede ontheffingsaanvraag van milieu-effecten-rapport ingediend door de promotoren die in Reesinghe willen bouwen. Na de eerste, is nu ook deze tweede over de hele lijn ongunstig bevonden. Maar… het gemeentebestuur in Maldegem heeft die aanvraag WEL gunstig beantwoord. Dit is opnieuw een signaal, een zeer slecht signaal. Onze boodschap is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot het gemeentebestuur. Laat het horen aan burgemeester en schepenen van onze gemeente dat je niet akkoord bent met bebouwen in Reesinghegebied en dat je die open ruimte volledig wilt behouden! Laat het horen aan alle Maldegemnaars. Alleen als de Maldegemnaars hier samen voor ijveren, kunnen we Reesinghe bewaren.