Gemeenteraad februari 2019

01 Maart 2019

Gemeenteraad februari 2019

Bart Deserranno is onze verslaggever in de Maldegemse Gemeenteraad.   GEMEENTERAAD 27/2 WOELIGE GEMEENTERAAD. GROENE FRACTIELEIDER STEFAAN SPEECHTE MET KRITISCHE STEM. DE VELE STEMMINGEN VOOR COMMISSIELEDEN ZORGDEN VOOR MOEILIJKE MOMENTEN TUSSEN MEERDERHEID EN OPPOSITIE.

De Groene ploeg was weer met de voltallige twee man.
Stefaan hield al vroeg in de vergadering zijn fractie speech. Mét belofte constructief te zijn.
Mét belofte kritisch te volgen , even zinspelend op eventuele verkiezingsvoorakkoorden , even aanhalend dat meerderheid vorige gemeenteraad Stefaan’s zitje in Raad van Meetjeslandse Zorgbedrijf afgeblokt had.
Mét vraag om goede (groene)gebudgetteerde plannen zoals SPAM uit de vorige legislatuur uit te voeren.

AGB.
De nieuwe meerderheid stelt presentiegeld per vergadering voor. Dat is nieuw. Als motivatie werd aangehaald dat het de gemeente niks zou kosten. Er zou immers bespaard worden op andere commissies zoals Bijzonder Comité. Daar mocht best wat minder vergaderd worden vond M. Vandenbussche.
Fel protest bij Groen en CD&V die de presentiegelden AGB totaal overbodig vonden.

Benoeming commissieleden. Daar liep het pas goed fout.
Bij stemming voor raadsleden van onze gemeente in de bestuursraden rond IVM en Veneco stelde CD&V telkens een extra eigen kandidaat voor. Er stond immers een artikel in het huishoudelijk reglement van het gemeentebestuur dat dit kon.
Niet naar de zin van de meerderheid die alleen eigen mensen wilde sturen.
De meerderheid vond er niks beter op dan onmiddellijk het betreffende artikel meerderheid tegen minderheid uit het huishoudelijk reglement weg te stemmen.
De daaropvolgende discussies klonken niet zo fijnbesnaard !
Groen steunde CD&V.
De resterende benoemingen werden meerderheid tegen minderheid gestemd. Van goede samenwerking even geen sprake meer.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.