Gemeenteraad November 2019

01 December 2019

Gemeenteraad November 2019

Bart nog even afwezig, dus Peter neemt over, beterschap Bart!

 

Het toverwoord "efficiëntie", de redders van Comeet, ghost-analyses en de Maldegemse UiTSTAP

 

Kijk, als de commissies van persoonsgebonden zaken, grondgebonden zaken, en algemene zaken en financiën niet langer samengesteld worden uit ALLE gemeenteraadsleden die niet in het college zetelen, dan vinden wij dat niet democratisch.

De samenstelling van de gemeenteraadscommissies stond op de agenda. Tot ons grote ongenoegen worden de commissies beperkt tot 10 gemeenteraadsleden volgens een verdeling die ons inziens niet evenredig is. We oordelen zelfs dat heel dit opzet niet volgens het boekje of de wet gebeurt. Kijk, als de commissies van persoonsgebonden zaken, grondgebonden zaken, en algemene zaken en financiën niet langer samengesteld worden uit ALLE gemeenteraadsleden die niet in het college zetelen, dan vinden wij dat niet democratisch. En het is ons niet om de zitpenningen te doen hoor maar om democratie. De commissies hebben ondermeer tot doel de gemeenteraadszittingen voor te bereiden en advies in te winnen van experten of belanghebbenden. Wij vinden dat ELK gemeenteraadslid zijn plaats moet hebben in deze commissies. Maar ook hier is efficiëntie het toverwoord van het bestuur. Ook hier komt die zogezegde efficiëntie in conflict met onze basisdemocratische reflex.

Groene Dino herhaalde nogmaals dat hij ook binnen de bestuurspartijen de vele mensen kent die het niet eens zijn met die uitstap uit Comeet.

 

Hoe zit dat trouwens weer met de uitstap van Maldegem uit Comeet? Oh ja, Comeet en UiTPAS, niet efficiënt genoeg voor het nieuwe Maldegemse bestuur. De meerderheid ontpopte zich in deze gemeenteraad tot de "redders" van Comeet !? Jazeker, want dankzij een dading kan Comeet verder bestaan zonder Maldegem. Ter stemming! De blauw-gele ploeg had het blijkbaar niet verwacht: zowel CD&V als Groen onthielden zich. Dat die uitstap gevoelig blijft bij Groen en bij CD&V, begrijpt de meerderheid blijkbaar niet. Geroep op de bestuursbanken aan het adres van de oppositie, omdat die zich durfden te onthouden. Bijzonder vreemd eigenlijk, want als je al zo fel tekeer gaat om een inefficiënte organisatie te redden… Fijntjes hoorde je de oppositie opmerken: diezelfde meerderheid die intern verdeeld was maar met de ogen dicht de partijrangen sloot om uit Comeet te stappen, veroordeelt nu de oppositie omdat ze nog eens haar punt wil maken. Groene Dino kon het niet nalaten: hij meldde nogmaals dat hij ook binnen de bestuurspartijen de vele mensen kent die het niet eens zijn met die uitstap. Zij houden echter de lippen stijf opeen. Ja, Groen is blij dat Comeet voortdoet ook zonder Maldegem, maar wij onthouden ons, in essentie uit onvrede met de keuze van Maldegem om eruit te stappen. 

Efficiëntie is blijkbaar een buzz-woord en behoeft geen analyse, of misschien eentje in besloten kring die niet gedeeld mag worden.

 

Bovendien, die analyse die zo slecht uitdraait voor Comeet en UiTPAS, waar is die dan, mogen wij die dan eens zien, vroeg CD&V Koenraad aan de burgemeester. Maar efficiëntie is blijkbaar een buzz-woord en behoeft geen analyse, of misschien eentje in besloten kring die niet gedeeld mag worden. Je moet die analyse zelf maar eens maken, zei de burgemeester in return. Trouwens, er volgen nog van dat soort ghost-analyses, waaruit kan (zal?) blijken dat Maldegem beter af is zonder intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden. Regionaal Landschap Meetjesland is misschien de volgende. De huur door RLM van Huis Wallyn is alvast opgezegd, en op vraag van groene Stefaan of de gemeente een alternatieve locatie voorziet, kreeg hij het antwoord om zelf maar iets voor te stellen. Zoveel is dit bestuur het RLM blijkbaar genegen. 

 

Efficiëntie! We zullen het zeker zien terugkomen op de volgende gemeenteraadszitting waar het meerjarenplan besproken wordt. En alle andere volgende zittingen natuurlijk. En pas op, wij zijn daar voor he, voor efficiënt besturen, maar niet ten koste van democratie, samenleven, cultuur, jeugd, natuur, sport, …