Gemeenteraad Oktober 2019

04 November 2019

Gemeenteraad Oktober 2019

Onze verslaggever Bart Deserranno kon er niet bij zijn, dus voorzitter Peter Timmerman neemt even van hem over    

Flinke belofte van tijdelijk voorzitter Marleen aan het begin van de gemeenteraad: in november zullen de voordrachtsaktes voor de commissies worden doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden. Aansluitend zullen de commissies worden gestart. Eindelijk, denken wij dan, al een jaar zonder commissies, dat maakt politiek bedrijven wel echt moeizaam. Onze gemeenteraadsleden moeten jagen om informatie te krijgen, en we hoorden Groene Stefaan in deze gemeenteraad meermaals smeken om meer informatie en documenten rond meerdere agendapunten.

Zo was er nog geen commissie over het toekomstige beleid en het nieuwe meerjarenplan. Jammer, en ongelooflijk, maar helaas. Nu lag wel de opvolgingsrapportering voor als agendapunt: dat vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande beleid. Dit is een verplicht nummertje, en dat merkten we wel degelijk aan de houding van de meerderheid. Stefaan had het document grondig doorgenomen en had zijn vragen met post-its ingeplakt.

Toen hij eraan begon, merkte je het al: op de meerderheidsbanken nogal wat afwezige blikken. En naarmate hij meer vragen stelde, zag je het ongenoegen groeien, er werd gegniffeld, gelachen, gegesticuleerd, … 'Wat een stoorzenders toch, die Groenen! Moet dat nu echt, al die vragen?' Wel ja, beste raadsleden van de meerderheid, dat is nu precies democratie. De oppositie stelt vragen over het gevoerde beleid, kritisch, maar ook constructief. Maar ja, democratie, voor sommigen blijkbaar een beetje tijdverlies, niet efficiënt genoeg, zeker? De antwoorden op onze vragen werden een beetje naar ons toe gebeten, ik heb er geen beter woord voor: kort, verstoord en gepikeerd. Vooral van voorzitter Marleen.

Vele vragen dus van Stefaan, eentje willen we toch even meegeven: meer dan 21.000 euro kostte het om het RUP Woonuitbreidingsgebieden Reesinghe en Adegem stop te zetten. Ja, u leest het goed, zowel de kostprijs als dat ze stopgezet zijn! Dat noemen wij bij Groen 'geld wegsmijten', maar de meerderheid tilt daar zo niet aan. Hun antwoord: het stopzetten zelf was mààr 3.600 euro. Ja, als je het zo bekijkt natuurlijk.

RUP Hof ter Ede, voorlopig ontwerp. Kon onze goedkeuring wegdragen. De nieuwbouw van de school, de uitbreiding parking Briel, de fietsassen, de site-indeling, de ondergrondse parking van het flatgebouw voor levensloopbestendig wonen. Vorige bestuur had dit RUP goed voorbereid. Groen kan zich vinden in de kwalitatieve aspecten van dit RUP, maar zal waakzaam blijven over een aantal normen en cijfers die erin staan.

De vragen van de oppositie over dit RUP waren zeer constructief. De antwoorden bleven echter ondermaats. Alsof het dossier niet gekend was. Schepen van Ruimtelijke Ordening Nicole Maenhout viel daarna ook bij andere dossiers op door gebrek aan openheid en aan duidelijkheid. En dan zie je plots de meerderheid zenuwachtig worden, naar mekaar kijken, meermaals ondersteuning zoeken bij de secretaris. Geen schoon zicht, maar typerend voor dit bestuur. Zelfs bij agendapunten waar iedereen zich achter kan scharen, verliezen ze hun geduld, worden ze nerveus en beginnen ze alles weg te lachen. 

Tot slot de mondelinge vragen (maar wat zijn dat nu weer, mondelinge vragen?). 'Geen repliek' is het nieuwe ordewoord! Je mag je vraag stellen, je krijgt een antwoord, en dan MOET het STOPPEN! Je mag geen repliek meer geven na het antwoord. Als je niet tevreden bent met het gekregen antwoord, richt je een schrijven aan de voorzitter van de gemeenteraad, nota bene, zij die je zonet had afgesnauwd dat het antwoord wel duidelijk genoeg was toch! De democratie wordt aan banden gelegd, zo zien wij dat.

Op onze vraag naar de werkelijke kost van de kabinetschef vernemen we fijntjes van burgemeester Bart van Hulle dat de kabinetschef maar het begin is. Hij wil de gemeente besturen als zijn prive-onderneming. Kabinetschef, efficiëntiemanager, personeelscoach: zitten er aan te komen, het mag wat kosten aan de Maldegemnaar.