Gemeenteraad september 2019

02 Oktober 2019

Gemeenteraad september 2019

Bart Deserranno is onze verslaggever in de Maldegemse Gemeenteraad.  

De eerste gemeenteraad na het zomerreces. We hadden grootse verwachtingen en een uitgebreide agenda. We kregen een steeds norser college van burgemeester en schepenen die proberen alle beslissingsrecht uit externe raden of werkgroepen naar zich toe te trekken. Even duidelijk maken.

Eerste struikelblok werd het nieuwe huishoudelijk reglement binnen de gemeenteraad. Laat bezorgd aan de raadsleden en protest bij CD&V daarrond die het nodig vonden elke wijziging te doen voorlezen. Stefaan merkte kort op dat de voorafgaande vergadering over het huishoudelijk reglement tijdens de kantooruren plaats had en dus moeilijk voor mensen die niet voltijds bij het bestuur betrokken zijn. Je kan er ook een manier in zien om mensen weg te houden. Hoe minder zielen van de oppositie, hoe meer vreugd. Geen inspraak.

We wandelen verder door de agenda maar struikelen voor een tweede keer, over de burgemeester nog wel. Hij verklaarde vooraf in de pers dat hij samenwerkingsakkoorden met meetjeslandse gemeentes wil stopzetten. Comeet (cultuur) , Meetjesman (jeugdbeleid) , Woonwijzer (persoonlijke info rond bouwen,verbouwen,woonsubsidie) moeten er nu aan geloven na al heel wat gemeentelijke adviesraden.

Te duur en wat we zelf doen , doen we beter. Hoe ? Dat weet men nog niet. Toen bevoegde schepen Glenn de samenwerking rond jeugdbeleid in het belachelijke trok, reageerde Groen fel. Dino schetste nog eens de uitstekende realisaties door samenwerking binnen Comeet. Verloren moeite. Geen inspraak.

Laat op de avond de belangrijke mondelinge vraag van Stefaan rond de kabinetschef van onze struikelblok- burgemeester. We zetten het even op een rijtje. Het betreft een nieuwe functie die niet op de formatie voorzien is.

Er is geen personeelsbehoeftenanalyse waaruit blijkt dat een kabinetschef nodig is.

Er hebben zich 15 kandidaten gesteld. De selectiejury bestaat enkel en alleen uit de burgemeester.

De kabinetschef zal nevengeschikt zijn aan de algemeen directeur en zal dus enkel rechtstreeks door de burgemeester aangestuurd worden.

De burgemeester is ervan overtuigd dat de functie van kabinetchef een meerwaarde voor Maldegem zal betekenen. Zijn loonkost is dat ook.

Weg met de burgemeester, leve de kabinetschef.

Nog meer fraais in oktober, zeker weten.