Het bestuur zit in ontkenningsfase - groen verslag van de gemeenteraad

01 Oktober 2020

Het bestuur zit in ontkenningsfase - groen verslag van de gemeenteraad

foto: Stefaan Standaert en Dino Lateste aan het woord tijdens de gemeenteraad. De gemeenteraad van 30 september 2020 ging door in de k-Ba, voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw fysisch en met publiek.    

Opvolging van het meerjarenplan 2020: een kleine opening naar debat

 

Bij het opvolgingsrapport van het meerjarenplan voor 2020 vroeg ons gemeenteraadslid Stefaan Standaert het woord. Het document is vaag, wierp hij op, en je kunt er moeilijk uithalen wat het bestuur nu precies doet. Hij haalde de verschillende onderdelen aan en vroeg toelichting over de werkelijke stand van zaken. Het antwoord was meestal: we zijn ermee bezig.

 

Waarom geen burgerbevraging over het Cultureel Centrum zoals Groen al voorstelde. Of over bebouwing in Reesinghegebied?

Voor klimaatplan en burgerbevraging werd zelfs geen antwoord geformuleerd. Wij weten dan ook dat het klimaatplan in Maldegem nergens staat. En burgerbevragingen worden uitgesteld. Waarom geen burgerbevraging over het Cultureel Centrum zoals Groen al voorstelde. Of over bebouwing in Reesinghegebied?

 

De vragen van Stefaan werden uiteindelijk gepareerd door voorzitter Peter van Hecke die meermaals in zijn rol van partijdige scheidsrechter verviel. Het agendapunt ging volgens hem niet over toekomstig beleid, maar was een aktename van een rapport, dus geen discussie graag. Ja, maar als het bestuur het nóóit over haar beleid wil hebben en de gemeenteraad buiten spel zet, dan kan de oppositie enkel nog deze agendapunten aangrijpen om het ook eens over het beleid te hebben, he!

 

Ook velen onder het gemeentepersoneel zijn ontevreden met dit bestuur

 

Stefaan Standaert en Valerie Taeldeman (CD&V) dienden gezamenlijk een vraag in over de tevredenheidsmeting bij het personeel. Stefaan had hierop al in vorige gemeenteraden aangedrongen, en de resultaten zijn intussen bekend. Uit de tevredenheidsmeting blijkt dat het bestuur een verpletterende rol speelt in de slechte scores bij het personeel.

 

Het bestuur toont te weinig respect en waardering voor het personeel, er is te weinig communicatie en vertrouwen, het bestuur heeft te weinig kennis en inzicht in de diensten en volgt zelf de waarden van de gemeente niet. Veel personeelsleden raken dan ook gedemotiveerd.

 

Toen Valerie over de open brief van de grootste vakbond ACV begon, werd ze brutaal de mond gesnoerd door de voorzitter die ons vóór de vraagstelling had gewaarschuwd dat de inleiding bij de vraag kort moest zijn want dat de vraag zelf te negatief en niet objectief is. Vakkundig afdreigen is gangbaar in Maldegemse nieuwestijl-gemeenteraden.

 

Er is veel ontevredenheid bij het gemeentepersoneel, zo blijkt uit een recente meting. Niets van aan, volgens schepen Maenhout. Onze conclusie: dit college is zo vol van zichzelf dat het de realiteit niet meer ziet. Of met een mooi woord: zelfverblinding.

Onze vragen gingen in deze richting: hoe zal het bestuur deze ontevredenheid bij het personeel door haar toedoen aanpakken? En wat bleek nu… volgens schepen Nicole Maenhout ís er helemaal geen probleem. Samen met heel het college zit zij in een totale ontkenningsfase. Wij vroegen haar om de zwarte piet niet naar de algemeen directeur door te schuiven. Ze antwoordde dat dit niet gebeurde, en las vervolgens droog na de komma alle functionele verantwoordelijkheden van de algemeen directeur van haar blaadje af. Daarmee schoof ze de problemen dus de facto in zijn boot. Dat heet: zichzelf tegenspreken. En nog wel in 1 en dezelfde zin.

 

Pas op voor zelfverblinding: je maakt brokken zonder het te zien

 

Bottom line: er is niets aan de hand met de relatie van dit bestuur tegenover het personeel en uiteindelijk is het de algemeen directeur die de bonen vreet. De resultaten van die tevredenheidsmeting, ja, dat heeft de oppositie dan zeker niet juist gelezen en geïnterpreteerd?

 

Het is voor ons duidelijk dat dit college lijdt aan zelfverblinding. Zij hebben een dusdanige overtuiging dat ze beter bezig zijn dan alle anderen ooit tevoren, en walsen daarbij over alles en iedereen. Als de oppositie in de gemeenteraad, als de adviesraden, als het gemeentelijke personeel en diensthoofden zich negatief uitlaten over de aanpak van het bestuur, dan komt dat bij hen als water op een lelijke zwaan terecht. Het glijdt van hen af, het wordt niet opgepikt, zo vast zitten ze in hun zelfverblinding. En als ze de bevolking zouden durven te bevragen, dan zou exact hetzelfde gebeuren, dan zouden ze protest niet als protest ervaren en verder gaan op de zelfverblinding dat ze supergoed bezig zijn.

 

Als een bestuur dat op die manier werkt, brokken maakt, maakt ze die zonder omkijken en zonder zicht op die brokken, en dat is zelfs gevaarlijk voor onze gemeente.

 

Coronasteun geraakt maar niet bij de Maldegemse verenigingen

 

Gemeentebestuur brengt fake news: 'doordachte ondersteuning' aan de verenigingen zijn de gewone jaarlijkse subsidies. Het bestuur steekt de coronasteun zelf op zak om de putten van haar prestigieuze projecten mee te vullen.

Als laatste vraag kwam er een toegevoegd punt van Dino Lateste en Leandra Decuyper (CD&V). Dat ging - andermaal - over de Vlaamse coronasteun die dit bestuur maar niet wil overdragen aan wie er recht op heeft, namelijk de Maldegemse verenigingen. De verwarring was groot toen midden de vraagstelling Open VLD Wim Swyngedouw toegaf dat het bestuur 'voortschrijdend inzicht' opbouwde. In de oppositie hoopten wij even dat hun euro was gevallen en dat de verenigingen hun centen zouden krijgen.

 

Nee hoor, schepen Glenn Longeville lichtte toe dat het bestuur volgend jaar versneld aan de verenigingen de normale subsidies zal uitbetalen. Op datzelfde moment dat hij dit in de gemeenteraad bracht, lazen wij het als persbericht al op de gemeentesite van Maldegem: 'Gemeente zal doordachte ondersteuning aan verenigingen bieden'.

 

Het college heeft dit dus handig naar zich toe getrokken en leidt de argeloze bevolking om de tuin. De vraag van de adviesraden, verenigingen en oppositie om de centen te verdelen aan wie het toekomt, wordt handig omzeild door een misleidend persbericht dat de gemeente een 'doordachte ondersteuning' uitwerkt. Wat er niet bij verteld wordt, is dat ze die centen gewoon níet gaan uitbetalen aan wie het toekomt. Dit is dus eigenlijk fake news van het bestuur.

 

PS: Groen en CD&V die samen vragen indienen en toegevoegde punten? Jawel! Waarom niet op dezelfde nagel kloppen als we het eens zijn, denken wij dan.