Het lelijke zwaantje op de vingers getikt

29 Juni 2020

Het lelijke zwaantje op de vingers getikt

foto: een mooi zwaantje dat al even weinig terzake doet als het sprookje van het bestuur...   Einde vorig jaar werden we onaangenaam verrast door een partijpolitiek sprookje van het bestuur dat het meerjarenplan zou verduidelijken aan de bevolking. We hadden daarop gegronde kritiek die je in dit artikel kunt nalezen.    Groen Maldegem legde klacht neer bij de dienst Toezicht op lokale besturen. Groen vond het sprookje “Het lelijke zwaantje” over de Maldegemse Meerjarenplanning 2020-2025, een politiek pamflet, vol van leugens over het vorige bestuursbeleid met Groen. De communicatie van een gemeentebestuur moet immers altijd politiek neutraal zijn en voldoende duidelijk zijn voor iedere burger. Groen Maldegem kreeg van Toezicht gelijk over de hele lijn. Groen vindt dan ook dat de burgemeester en zijn schepenen de gemaakte kosten van 6630 euro moeten terugbetalen aan de Maldegemse belastingbetaler!   Het sprookje "Het lelijke zwaantje" was niet alleen partijpolitiek gekleurd en dus niet neutraal, maar verduidelijkte ook niets van het meerjarenplan. Groen Maldegem eist terugbetaling van de kosten en daarbovenop publieke verontschuldigingen aan alle Maldegemnaars.   Toezicht oordeelde dat de brochure “Het lelijke zwaantje” niet voldoende neutraal was en dat het huidige bestuur daarbij vooral kritiek wou uiten op het vorige bestuur. De conclusie was dat de inhoud politiek gekleurd was. Het bleek voor toezicht ook niet duidelijk in welke zin dit sprookje een toelichting was op het meerjarenplan 2020 – 2025.   Ook de ondertekening van de brochure door enkel de leden van het college werd veroordeeld.   Deze publicatie kostte aan de Maldegemse burger 6630 euro. Het leek voor Groen Maldegem dan ook heel logisch dat de burgemeester en zijn schepenen die kosten aan de burgers terugbetalen. Groen stelde die vraag op de gemeenteraad van 24 september ll. De burgemeester antwoordde dat zij dit niet wilden doen “omdat Toezicht geen sanctionering opgelegd heeft”. Zielig! Groen blijft aandringen op de terugbetaling. Het college was vorig jaar immers supersnel om de belasting aan ondernemers terug te betalen… Groen wil ook publieke excuses ten aanzien van alle Maldegemnaars (en niet enkel t.a.v. de gemeenteraadsleden).