Burgemeester deelt in Vrij Maldegem kaakslag uit aan alle Maldegemnaars

18 April 2021

Burgemeester deelt in Vrij Maldegem kaakslag uit aan alle Maldegemnaars

In het Vrij Maldegem van 15 april ’21 geeft de Maldegemse Burgemeester een interview over zijn gevoerde beleid. Nochtans verbood het Maldegemse gemeentebestuur enige tijd geleden aan de redactie van het Vrij Maldegem om politiek getinte brieven, artikels of advertenties te publiceren. Onze burgemeester verbood dus aan elke Maldegemnaar en aan elke journalist om in het Vrij Maldegem zijn of haar kritische stem te laten horen. Aan elke Maldegemnaar? Neen dus, niet aan zichzelf. Door dit interview met zichzelf  te laten publiceren stelt de burgemeester zich  bóven alle Maldegemnaars. Blijkbaar mag  alleen hij zijn mening geven over de Maldegemse politiek.

Groen Maldegem stelde voor om de regels i.v.m. de politieke publicaties in het gemeentelijk infoblad Vrij Maldegem te veranderen

 

Amper drie weken geleden deed gemeenteraadslid Stefaan Standaert namens Groen Maldegem op de raad (maart 2021) een voorstel: hij stelde voor om opnieuw politiek getinte artikels en vrije meningsuitingen van de Maldegemnaars toe te laten in Vrij Maldegem. Hij vroeg vertrouwen in de journalisten en in de redactie van het blad om de politieke neutraliteit te bewaken. Het is namelijk niet aan een openbaar bestuur om de persvrijheid te beknotten, zoals in Maldegem gebeurde door het bestuur. De meerderheid van Open Vld, N-VA en Merlaan stemden tegen dit voorstel en bleven dus volhouden dat de Maldegemnaar zijn gedacht niet kwijt mag in het Vrij Maldegem. Zij bleven volhouden dat de journalisten geen politiek getinte verslagen mogen brengen in de enige Maldegemse krant.

Burgemeester stelt zich boven de gemeentelijke regels en boven alle Maldegemnaars

 

Het is duidelijk dat de burgemeester zijn eigen regels uitvindt en hanteert. Hij negeert de regels die hij zelf drie weken geleden mee stemde op de gemeenteraad. Hij plaatst zich daarmee potsierlijk  boven alle Maldegemnaars die zich wel aan de regels moeten houden. Hij plaatst zich eigenzinnig  boven de decreten en wetten die er in Vlaanderen bestaan. Kortom hij lacht met ons en met ons recht op vrije meningsuiting.

Wij vermoeden trouwens dat de coalitiepartners niet op de hoogte waren van dit interview.

Groen wil een duidelijk antwoord op de komende gemeenteraad, in het komende infoblad. Zoniet zullen wij klacht neerleggen bij de hogere instanties.

 

Groen Maldegem wil zich niet bij deze situatie neerleggen en blijft vechten voor de vrije meningsuiting van alle Maldegemnaars. Wij zullen ons ook blijven verzetten tegen de manier waarop onze burgemeester en zijn slaafs bestuur Maldegem besturen. Groen Maldegem wil dat er opnieuw advies gevraagd wordt aan de Maldegemnaars, aan de adviesraden; Groen wil dat de gemeenteraadsleden opnieuw voldoende geïnformeerd worden en opnieuw het debat mogen aangaan op de raden. Groen wil dat de gemeentelijke ambtenaren opnieuw gerespecteerd worden voor hun adviezen en hun werk.

Indien er op onze vragen in verband met het geleverde interview van de burgemeester in Vrij Maldegem geen duidelijke antwoorden komen, zullen wij klacht neerleggen bij de hogere overheid.