Kinderopvang Ukkie-Pukkie moet openbaar blijven

29 Juni 2020

Kinderopvang Ukkie-Pukkie moet openbaar blijven

foto: op 23 juni hield het personeel een protestactie aan het gemeentehuis. bron=Nieuwsblad   Kinderopvang Ukkie-Pukkie moet een openbare dienstverlening blijven   Voor Groen Maldegem is het aanbieden van kinderopvang een gemeentelijke kerntaak. De gemeente moet er immers voor zorgen dat er voldoende aanbod van kinderopvang is, voor iedereen. De gemeente moet er bovendien voor zorgen dat de kinderopvang betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft. En dat kan enkel door als bestuur zelf ‘mee te spelen op de markt’. Er kan geen sprake zijn van financieel verlies: sociale dienstverlening is een investering in mensen, vooral in mensen die het zelf moeilijker hebben om hun plaats in de maatschappij te verwerven. Met Groen formuleren we meteen alternatieven!   Toen Groen tijdens de vorige legislatuur mee bestuurde in Maldegem, kozen wij resoluut voor de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland. Dit is een samenwerkingsverband met Evergem en Nevele (nu Deinze) voor de rusthuizen en de thuiszorg. Eén van de redenen hiertoe was het feit dat liberalen en N-VA her en der in Vlaanderen vele rusthuizen privatiseerden. Groen Maldegem wilde koste wat het kost de zorg voor onze kwetsbare senioren openbaar houden en bovendien betaalbaar, door samenwerking en efficiënt bestuur. Het Zorgbedrijf zorgde ervoor dat het tekort op de exploitatie met ongeveer 600 000 euro verminderde, zonder besparing op personeel en zonder verhoging van de dagprijs (wel indexering). Groen stelt voor dat ook de kinderopvang Ukkie-Pukkie opgenomen wordt in het Zorgbedrijf Meetjesland.   Ondermeer om privatisering van rusthuizen te vermijden, werd het Zorgbedrijf Meetjesland opgericht. Dit zorgde voor besparingen maar niet op de kap van het personeel. Kinderopvang is een gemeentelijke kerntaak. Het alternatief dat Groen Maldegem voorstelt: Ukkie-Pukkie kan perfect opgenomen worden in het Zorgbedrijf Meetjesland.   Het bestuur van Ultra-liberalen, N-VA en Merlaan pleegt een hold-up op de kinderopvang, op het personeel en de ouders, op de gemeenteraad. Totaal geen transparantie, totaal geen overleg om samen naar goede oplossingen te zoeken. Wat een verschil met het vorige bestuur met Groen erbij: bij de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland werd het personeel en de OCMW-raad vier jaar lang nauw betrokken bij het opzet. Kwaliteitsvolle zorg bleef voorop staan, onder meer door voldoende personeel (meer dan in de privé) te blijven voorzien. Groen wil dat er met de kinderopvang gelijkaardig gewerkt wordt, met respect voor iedere betrokkene. Jammer genoeg heeft het huidige bestuur het voorstel ‘Zorgbedrijf’ niet grondig onderzocht.   Het bestuur argumenteert dat de openbare kinderopvang Ukkie-Pukkie in gevaar is, doordat iemand naar de rechtbank stapte om de gemeentelijke subsidies aan de openbare opvang aan te klagen (bovenop de Vlaamse toelage). Dit is een pure drogreden! Op de gemeenteraad van 24 juni keurden we immers een toelage goed voor de kinderopvanginitiatieven die geen subsidies van Vlaanderen krijgen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de betreffende klager, zodat hij de klacht kan intrekken. Meer nog: voor Groen mag deze kinderopvangtoelage nog voor meer plaatsen toegekend worden! Zo kunnen er meer nieuwe opvangplaatsen in Maldegem bijkomen.   Het gemeentebestuur moet een belangrijke rol blijven spelen in de kinderopvang. De kwaliteit van de kinderopvang mag niet ondergeschikt worden aan financiële tekorten of opbrengsten. De gemeente kan als organisator van kinderopvang mee de prijs bepalen, zonder dat die te hoog wordt. Tegelijk moet de gemeente de eigen kosten beheersen door een betere, efficiëntere organisatie en door samenwerking. Zo kan het bestuur de betaalbaarheid blijven garanderen voor de ouders en voor de belastingbetaler.   De keuzes van Groen Maldegem voor onze kinderopvang Ukkie-Pukkie zijn duidelijk: opnemen in het Zorgbedrijf Meetjesland. Transparant overleg met alle betrokkenen. De kwaliteit van de opvang blijven garanderen. De aandacht voor de kwetsbaarste gezinnen blijft hierbij voor ons voorop staan!