Letterlijk... Vlaamse coronasteun aan de verenigingen

02 Oktober 2020

Letterlijk... Vlaamse coronasteun aan de verenigingen

foto: Dino aan het woord in de gemeenteraad    

Gemeenteraadslid Dino Lateste sloeg nagels met koppen in zijn tussenkomst in de gemeenteraad. Deze ging over het niet uitbetalen van de Vlaamse coronasteun van 242.000 euro aan de verenigingen. De meerderheid, bij monde van schepen Glenn Longeville, besloot andermaal om de verenigingen in de kou te laten staan. 

Letterlijk. Hier lees je zijn zeer sterke tussenkomst.

 

"Op de vraag van de vorige gemeenteraad gaf u wel een antwoord, maar het was in elk geval geen duidelijk antwoord voor niemand en eerder vaag, en waar de verenigingen niets mee zijn.

Vóór de vakantie sprak u ervan om te opteren voor “investeringen op lange termijn” voor veiligheid en vrije tijd, maar wat dat dan concreet mag zijn, is mij en velen een raadsel. Alleen dat het zeker geen petanqueballen zullen zijn, mocht ik in de pers lezen. U zou” ten gepaste tijde” meedelen op de Gemeenteraad hoe de verdeling van de nieuwe middelen zal gebeuren, alweer zeer vaag en tot op heden onbekend wanneer dit dan wel mag zijn.

U haalde o.a. aan dat u tijdens de crisis de scholen materieel ondersteunde, proficiat daarvoor trouwens, maar het zou er nog moeten aan ontbreken om ook dat niet te doen… Ik denk immers dat de veiligheid altijd moet primeren.

 

De meeste verenigingen voelen zich immers compleet genegeerd, en dat is niet de eerste keer. Dàt, collega’s, is helaas de realiteit.

Er werd ook aangehaald dat de verenigingen “ondanks dat ze geen werking” konden uitplooien, toch hun normale subsidies uitbetaald zouden krijgen. M.a.w. dat ze in feite al blij mogen zijn. Wel, ik heb mijn oor eens te luisteren gelegd bij verschillende verenigingen en ik kan u verzekeren dat deze aanpak daar niet bepaald op groot applaus is onthaald. De meeste verenigingen voelen zich immers compleet genegeerd, en dat is niet de eerste keer. Dàt, collega’s, is helaas de realiteit.

Vergeet immers niet dat vele sportclubs en sociale verenigingen inkomsten missen, en bijvoorbeeld jeugdbewegingen nieuwe instroom onder druk zien staan.

Ik wil in dit verband ook eens de adviesraden uitdrukkelijk proficiat wensen, want die hebben op een zeer korte en efficiënte wijze een analyse gemaakt van de situatie die corona heeft veroorzaakt in hun middens, hetgeen volgens u onmogelijk leek. Ze hebben in feite een beetje uw huiswerk gemaakt. Hun overkoepelend overleg zoals het reeds bestond heeft hier uitstekend gewerkt, daar is helemaal geen “wijzeraad” voor nodig, maar dit geheel terzijde. Het is ook tekenend voor dit bestuur dat deze adviesraden een noodkreet moesten uiten in de pers.

Dus om mijn verhaal kort te maken, willen wij graag dit punt ter stemming voorleggen, zodat er eindelijk duidelijkheid en vooruitgang kan geboekt worden."