Luc Versteylen overleden

11 Februari 2021

Luc Versteylen overleden

“Luc Versteylen overleden” Een kort bericht dat ik vandaag opving tijdens mijn ochtendkoffie. Via wijlen Wilfried Van Durme had ik de kans de man een aantal keer te ontmoeten in mijn jeugdjaren. Aanvankelijk met enige scepsis, want het was een pater, een Jezuiet dan nog! Wie mij kent weet dat dat op zich al argwaan kan opwekken bij mij… We waren met enkelen bij hem te gast op het Kasteel te Ryckevelde, waar hij destijds een aantal jongerenweekends organiseerde en er probeerde ons wakker te schudden, onze kijk op de samenleving af en toe eens (heel…) anders te bekijken. Ik moet zeggen dat ik op die leeftijd (toen 17…) zijn manier van denken soms wel best eigenaardig vond en niet altijd overtuigd was van alles. Maar onbewust bleef er dus wel één en ander hangen, en werd er toen reeds de basis gelegd voor mijn groen engagement. De man, en vooral zijn ideeën dan, hadden wel een zekere indruk op mij gemaakt die zowat tot op vandaag blijft doorsluimeren. Het waren de begindagen van Agalev, toen nog een beweging en geen partij, en dat sprak me wel aan. Een beetje tegen de stroom in, weet je wel… Toen Agalev en het latere Groen de arena van de politiek ingingen volgde hij die weg zelf niet, maar hij bleef wel op dezelfde manier en enthousiasme andere projecten leven in te blazen. Een bijzonder man, op zijn minst. Het “googelen” waard. Wellicht is hij nu al bezig met in de hemel één of ander voorstel te doen. Dino Lateste