Maldegems bestuur kapt onnodig bomen

14 Februari 2020

Maldegems bestuur kapt onnodig bomen

foto's: Reesinghelaan voor de kap en na de kap, Eikenlaan voor de kap en na de kap   Wij zijn diep geraakt in ons groene hart! Meer dan 350 bomen worden door het bestuur gedood zonder reden. Zogezegd gaat het om veiligheid en om schade aan weg, voetpaden en riolering. Enkel voor 2 van de 9 straten gaat dit op, en werd er ook een kap-advies door de diensten gegeven.   Bomen brengen gezonde lucht, bomen zorgen voor biodivers leven, bomen verbinden mensen, ze regelen luchtvochtigheid, ze zorgen voor verkoeling en schaduw, ze beschermen tegen hitte, ze halen CO2 uit de lucht. Elke boom die gedood wordt, beschadigt onze samenleving. Bomen zijn goed voor ons algemeen belang. Bomen zijn om deze en andere redenen waardevol.   Dus je moet goede argumenten hebben om bomen te kappen. Wel, die zijn er niet voor de bomen in volgende straten: Berkenlaan, Eikenlaan, Burg. Desiré De Meyerelaan, Popkensstraat, Jagers te Voetlaan, Reesinghelaan en Sperwerlaan. Er is op die locaties geen veiligheidsrisico of schadeprobleem dat de kap van die bomen rechtvaardigt.    Waar gaat dit dan over? Over de occasionele klacht van individuen dat er teveel bladval is. Over politiek dienstbetoon naar mensen die vinden dat bomen goed zijn zolang ze niet hun bladeren verliezen in hun straat, voor hun huis. Door deze ondoordachte kap vinden andere inwoners nu al dat de bomen in hun straat ook mogen gekapt worden.   Ons groene hart bloedt! Dit bestuur beseft niet hoe waardevol bomen zijn in onze leefomgeving. Dit bestuur kiest voor dienstbetoon in plaats van het goede voorbeeld te geven en het algemeen belang te dienen. Dit bestuur toont NUL klimaatambitie en voert NUL klimaatbeleid.   Wij zullen volgende week op de gemeenteraad het nodige weerwerk bieden en vragen stellen aan het bestuur. Maar we zijn realistisch, de kap is al gestart, en het bestuur zal niet terugkomen op genomen beslissingen. Wij zullen dan ook vragen om deze kap te compenseren, niet enkel door bomen terug te planten waar deze nu gerooid worden. Maar ook door extra bomen, equivalent aan het verlies van CO2-opslag, te planten op een of meerdere locaties in Maldegem. Op die manier hopen wij het bestuur aan te zetten tot meer klimaatambitie.