Maldegems bestuur speelt met de veiligheid van fietsende kinderen!

16 April 2021

Maldegems bestuur speelt met de veiligheid van fietsende kinderen!

foto: fietsers komen auto's in tegenovergestelde rijrichting tegen, dat zorgt voor een totaal onveilige situatie (geïllustreerd door onze gemeenteraadsleden)    

Groen Maldegem is maar wat tevreden dat het bestuur het proefproject ‘fietsstraat rondom de markt’ stopgezet heeft nadat Groen bijkomende vragen stelde over de gevraagde adviezen aan de school en aan de politie. Het bestuur schafte namelijk rondom de markt 350m afgescheiden, veilig  fietspad af en joeg de fietsers tegen de rijrichting van de auto’s de autoweg op. Nooit eerder gezien!

 

Proefproject ‘fietsstraten’ en ‘veilige schoolomgevingen’ zijn tot nu projecten voor ‘de schone schijn’

 

Het Maldegemse bestuur pakte twee weken geleden met veel poeha uit met haar proefproject ‘fietsstraten’. Groen Maldegem schrok zich een bult toen bleek dat het afgescheiden fietspad rondom de markt afgesloten werd met nadars. De fietsers moesten zowaar de autoweg op, en die autoweg werd fietsstraat. Bovendien moesten de fietsende kinderen, komende van de Nieuwstraat en Boudewijn Lippensstraat, tegen de rijrichting van de auto’s de nauwe weg op om naar school te rijden.

 

Het bestuur gaat er prat op dat het de veiligheid van de Maldegemnaar voorop stelt, maar jaagt iedere fietser, jonge schoolkinderen voorop, de autoweg op! Op de drukke schoolmomenten zou dit een drama zijn voor tal van zwakke weggebruikers.

 

Het bestuur ging blijkbaar niet in overleg met de aanpalende school en vroeg blijkbaar geen advies aan de korpschef van de politie?

 

Voor Groen kon dit proefproject niet door de beugel. Wij vroegen alle documenten over dit project op, met de bijkomende vraag om de verslagen van het advies van de verkeerscel, van de school en van de politie-korpschef  te kunnen inlezen. Wij vonden geen enkel advies in de teksten die we ontvingen! Met dit bestuur was dit wel te verwachten, vraag dat maar aan de adviesraden, aan de gemeente-ambtenaren. Dit bestuur blinkt uit in het negeren van adviezen en in het uitvoeren van hun eigen ijdele ideeën. Hoe kan het bestuur nu zeggen dat ze de schoolomgeving veilig wil maken terwijl datzelfde bestuur niet in overleg gaat met de school en met de korpschef over de veiligheid van de schoolgaande jeugd?

 

Groen Maldegem wil een ernstig project ‘fietsstraten’, waarbij de fietser voorop staat!

 

Wij zijn tevreden dat het bestuur afgelopen vrijdagnamiddag (9 april) de fietsstraat rondom de markt opnieuw afvoerde. We zijn blij dat het afgescheiden fietspad daar opnieuw opengesteld wordt voor de schoolgaande jeugd en voor elke Maldegemnaar.

 

Maar Groen Maldegem wil een stap verder gaan met dit project. Wij willen dat de fietsstraten uitgebreid worden in het gehele kerncentrum van Maldegem, rondom de scholen. Dus ook in de Marktstraat, deel Westeindestraat, Nieuwstraat, deel Stationsstraat, Brielstraat, 39ste Linielaan, stukje Mevrouw Courtmanslaan, Edestraat en deel Noordstraat. Groen wil dat hierover uitgebreid advies gevraagd wordt aan de Maldegemnaar. In de Westeindestraat kan er vanaf het Reesinghebos tot aan de Bogaardestraat een gescheiden fietspad aangelegd worden.

 

Groen wil bovendien de uitvoering van het Masterplan, waarin er twee volwaardige en veilige fietsassen doorheen Maldegem voorzien worden. Met name van noord naar zuid (via het park en Hof ter Ede) en van oost naar west (via Gentse Steenweg en Westeindestraat).

 

Wij dagen het bestuur alvast uit om van deze voorstellen voor de veiligheid van de Maldegemse fietser werk te maken.