Meer groen in de wegbermen

29 November 2020

Meer groen in de wegbermen

Foto: dit is een zicht op Onderdijke, vandaag zijn er kale grasbermen. Meer laaggroeiend groen zou hier een groot verschil kunnen maken.   Onze bermen zijn ons grootste natuurgebied Groen Maldegem maakte er in het vorige bestuur al werk van, van de wegbermen. We beschouwen de 210 ha. wegbermen in Maldegem als natuurgebied, en dan nog wel het grootste natuurgebied in Maldegem. In eerste instantie zorgden we voor ecologisch maaibeheer met ecomaaiers, iets waar jammer genoeg het nieuwe bestuur onder Open VLD uit besparingsoverwegingen van afgestapt is.    Meer laaggroeiend groen voor meer biodiversiteit Maar wij willen verder gaan dan ecologisch maaibeheer. Groen Maldegem wil veel meer kans geven aan laaggroeiend groen in de vele wegbermen in Maldegem. Kale grasbermen kunnen met meer bloemen en meerjarige en grotere plantensoorten verrijkt worden. In een soortenrijke grasberm tref je vlinders, hommels, spinnen, mieren en andere insecten aan die dan weer vogels, zoogdieren en amfibieën aantrekken. We geven op die manier biodiversiteit alle kansen.   Goed voor milieu, klimaat, natuur en ook voor de Maldegemnaars Soortenrijke bermen vormen een mooie barrière voor de erosie van landbouwgrond. Ze zien er ook mooi uit en maken onze leefomgeving natuurlijker en veerkrachtiger. Ze zorgen voor een mooiere fietsbeleving en wandelbeleving. Bovendien zorgen ze ook nog eens voor meer CO2-verwerking, wat zal helpen om de CO2-doelstellingen van Maldegem te bereiken.    Een andere aanpak opent perspectieven   Groen Maldegem wil veel meer kans geven aan laaggroeiend groen in de vele wegbermen in Maldegem. Zo geven we alle kansen aan meer biodiversiteit en maken we onze leefomgeving veerkrachtig. Natuurlijk vergen die ruigtes met meerjarige en grotere plantensoorten een andere aanpak dan de huidige grasbermen. Rijke grasbermen worden minder vaak gemaaid, eens om de 2 of 3 jaar, maar de begroeiing moet anderzijds wel in toom worden gehouden, dus ze vergen een ander onderhoud. Aanplant en onderhoud moet oordeelkundig gebeuren in overleg met de landbouwers, dienst mobiliteit, natuurverenigingen, experten, groendienst …. Het onderhoud kan eventueel uitbesteed worden aan landbouwers of kan aanleiding geven tot het uitbreiden van de ploeg lokale diensteneconomie.   Pilootproject in Maldegem, er zijn al tal van voorbeelden elders In vele landen, ook in eigen land, zijn inmiddels tal van voorbeelden van soortenrijke berminrichting. In Maldegem zouden we al snel een proefproject kunnen starten: de wegen Onderdijke en Gentweg op de Kleitse boerenbuiten zijn kilometerlange wegen waar geen enkele aanplanting langs de weg staat. Dat geldt ook voor grote delen van de Torredreef aan de overzijde van de N44.    Groen stelt de vraag, de schepen ziet het 'groene' licht niet Groen gemeenteraadslid Dino Lateste stelde de vraag in de gemeenteraad van november 2020. Het antwoord van schepen Jason Van Landschoot was weinig enthousiasmerend. Hij ziet vooral 'problemen' in de aanwezigheid van nutsleidingen, van straatgrachten, van gebrek aan plaats, problemen ook qua veiligheid en onderhoud. Groen Maldegem ziet hier echter vooral opportuniteiten om onderbenut groen gebied te vergroenen en onze leefomgeving veerkrachtiger te maken. Natuurlijk primeert altijd het gezond verstand en stellen we veiligheid voorop. Maar hier zien wij vooral kansen en een win-win voor natuur en mens.