Ultra-liberaal OpenVLD-beleid ten koste van de gewone mensen

19 December 2019

Ultra-liberaal OpenVLD-beleid ten koste van de gewone mensen

NVA zit in de meerderheid en knikt tot hiertoe slaafs bij elke ultra-liberale uithaal naar de gewone mensen. Met de groenen in de meerderheid zou kwalitatieve open ruimte behouden blijven, fietspaden en fietssnelwegen worden aangelegd, centrumstraten en dorpskernen sneller gerenoveerd, ... 

 

Dit meerjarenplan is veel te vaag! Met onvoorwaardelijke steun voor ondernemers en eigenaars. Ten koste van natuur, fietsers, voetgangers, klimaat, open ruimte, ... 

Stefaan bracht in de gemeenteraad van 18 december onze groene evaluatie van het voorliggende meerjarenplan. Vooreerst een plan dat veel te vaag en algemeen is. Met twee foute kapstokken. Ten eerste het huldigen van ondernemers in Maldegem. Ten tweede de onvoorwaardelijke voorrang aan eigendom en eigenaars. Ook Groen wil ondernemers steunen en aanmoedigen, maar veel meer gericht op (sociale) tewerkstelling, op energietransitie en klimaatbeleid. En eigendom is voor ons niet absoluut. We vinden het schandalig dat onze kwalitatieve open ruimte opgeofferd wordt aan speculanten in Reesinghe en dat ook in Adegem Dorp de open ruimte zal verdwijnen. En de 3,4 miljoen die Vlaanderen voor kwalitatieve open ruimte aan Maldegem schonk, ja, dat geld wordt dus niet ingezet voor open ruimte, maar schaamteloos gebruikt om een nieuw Cultureel Centrum te financieren. Ook wat klimaatdoelstellingen betreft, schieten de plannen schromelijk tekort, die uitstootvermindering van 40% tegen 2030 zal niet gehaald worden met dit bestuur.

 

 

Ons alternatief voor de prestigieuze plannen van Open VLD: investeer in fietspaden en hernieuw de centrumstraten en deelkernen sneller

Stefaan benoemde drie 'losse flodders' in het meerjarenplan. Eerste losse flodder: het nieuwe Cultureel Centrum. Zit de Maldegemnaar hierop te wachten? Wij denken van niet. Ons alternatief: meer fietspaden en versnelde renovatie van de centrumstraten en dorpskernen van de deelgemeenten. Tweede losse flodder: een ondergrondse parking in centrum Maldegem. Dit kan voor ons echt niet! De vele parkings die zeer nabij het centrum liggen, zijn nooit volzet. Er is dus geen nood aan deze parking. En nu trekt het bestuur meer wagens ipv minder wagens het centrum in. Derde losse flodder: de herlocalisatie van de gemeentediensten in het gemeentehuis, St Annakasteel en huis Walleyn. Duur en niet nodig. Bijkomend een grondige transformatie van de gemeentelijke diensten, meer werk door uitstap uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, tegelijk besparen op personeel tot 30 voltijdsen in 2025, en een efficiëntiemanager die de medewerkers zal aansturen. Ja, misschien moet de burgemeester binnen een jaar of twee een motivatiecoach aanstellen…

 

 

Het nieuwe Cultureel Centrum en een ondergrondse parking in Maldegem. Concrete prestigieuze plannen van het bestuur, maar je vindt er NIETS van terug in het meerjarenplan, alleen dat het 15 miljoen gaat kosten!

15 miljoen niet-prioritaire investeringskost… Wadisda? We spraken hier al van een nieuw Cultureel Centrum en een ondergrondse parking. Wel, geen woord daarvan is terug te vinden in het meerjarenplan! Onvoorstelbaar toch! Die participatie-initiatieven die er wel in staan zullen hopelijk wat meer transparantie mogen genieten dan wat de gemeenteraad en de bevolking krijgt. Er was ook zeer grote verwarring. De burgemeester liet horen dat het nieuwe CC en parking, wegens niet-prioritaire doelstellingen, ook niet in de gemeenteraad moeten voorgelegd worden. Hij werd ietwat aarzelend tegengesproken door voorzitter Peter Van Hecke: van zodra die doelstellingen concreter worden, worden ze prioritair en moeten ze wel in de gemeenteraad komen. Het is wel duidelijk, zij zouden het liever onder mekaar regelen en de democratie buitenspel zetten…

 

 

Een ultra-liberaal meerjarenplan met weinig lichtpuntjes, volgzaam aan de nieuwe baas van Maldegem en zijn OpenVLD. N-VA staat er maar bleekjes bij. 

Zijn er ook positieve zaken te melden? Zeker, het is niet al kommer en kwel. Als we bijvoorbeeld kijken naar de plannen voor openbaar en sociaal welzijn, zijn we zeer verheugd daar ondermeer plannen voor een woonzorgzone terug te vinden, en te zien dat er niet bespaard wordt in de diensten.

Maar in hoofdlijnen is dit meerjarenplan is een ultra-liberaal plan, met verdoken prestigeprojecten die de schuldgraad van de inwoners gaat opdrijven van ca. 600 naar ca. 1000 euro per inwoner, en anderzijds met grote besparingen op personeel, op samenwerkingsverbanden, op milieu en natuur. Wij staan verbaasd te kijken hoe vooral N-VA  hier volledig weggedrumd wordt door Open VLD en dus nauwelijks iets van haar programma kan waarmaken in deze legislatuur.

 

Hier vind je onze perstekst over het Meerjarenplan Maldegem 2020-2025:

Groen Maldegem perstekst Meerjarenplan 2020-2025

Het Meerjarenplan Maldegem zelf vind je hier terug op de Maldegem website.