Nieuwe fietspaden in Maldegem

24 December 2022

Nieuwe fietspaden in Maldegem

"Oost-Vlaanderen subsidieert met meer dan 800 000 euro de uitvoering van vrij liggende, brede fietspaden langs de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de Francis De Meeuslaan in de wijken Bogaarde en Vossenhol. De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken.     

Wegen- en rioleringswerken Vossenhol

 

In november 2022 zijn in samenwerking met Aquafin grote wegen- en rioleringswerken gestart in de regio Bogaardestraat, Francis de Meeuslaan, Schautenstraat. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de straten en fietspaden te vernieuwen. 

Overzicht en fasering van de werken vind je hier.

 

Nieuwe fietspaden

 

Deze fietspaden maken deel uit van het gemeente overschrijdend fietsroutenetwerk dat zich richt op comfortabel en veilig fietsen en daarbij focust op fietsverkeer naar woonkernen, scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen.

De gemeente Maldegem krijgt voor dit project een subsidie voor de aanleg van de  fietsinfrastructuur van 1.629.594,96 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid elk 50% investeren.

 

Meer dan 800 000 euro provinciale subsidie voor fietspaden Bogaarde-Vossenhol 

Een tevreden Groen provincieraadslid Erwin Goethals

"Oost-Vlaanderen subsidieert met meer dan 800 000 euro de uitvoering van vrij liggende, brede fietspaden langs de Bogaardestraat, de Schautenstraat en de Francis De Meeuslaan in de wijken Bogaarde en Vossenhol. De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken.   

Als oppositieraadslid in de gemeente leerde ik hoe je een rioleringsproject met fietspadenplan opmaakt en budgetteert. Na de verkiezingen van 2012 kon Groen het project voor deze wijken vooraan op de uitvoeringsagenda zetten. Groen wil prioritair wijken aanpakken waar de beken nog stinken omdat er geen riolering ligt. Groen wil prioritair oneffen, smalle fietspaden aanpakken. Vooral als die levensgevaarlijk zijn omdat ze enkel door drie rijtjes verzakte kasseien van een brede betonbaan gescheiden worden. Als schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening mocht ik van het gemeentebestuur 2013 -2018 een budget van ongeveer 5 miljoen euro inschrijven voor de uitvoering van het project en mocht ik de Maldegemse ambtenaren en een studiebureau begeleiden bij het opmaken van een uitvoerbaar plan. 

Dat plan is vandaag, opnieuw met Groen in het Maldegemse gemeentebestuur, in uitvoering. En vanuit mijn nieuwe positie, kan en mag ik nog altijd mee helpen aan verkeersveiligheid, het aanmoedigen van fietsverkeer, het zuiveren van beken, het bestrijden van klimaatopwarming, het versterken van natuurwaarden. Het is een voorrecht dat te mogen doen."