Overname De Kruipuit = soloslim beleid

22 Januari 2020

Overname De Kruipuit = soloslim beleid

Wij moesten in de pers vernemen dat de enige gemeentelijke basisschool De Kruipuit wordt afgestoten naar een onderwijskoepel, want onderwijs is volgens het bestuur van Open VLD, N-VA en Merlaan geen basistaak van de gemeente.   Wat is de volgende soloslimme, onaangekondigde, onverwachte beslissing van dit onbetrouwbare bestuur zonder de bevolking te raadplegen?   Er is bij deze beslissing opnieuw geen enkele vraag of communicatie met de inwoners geweest, met betrokkenen, of met de politieke vertegenwoordigers in Maldegem. Opnieuw dus een soloslim, onaangekondigd beschikken over het lot van Maldegemnaars zonder hen daarin te kennen. Geen melding van deze maatregel in de programma's van de meerderheidspartijen en niet in het meerjarenplan. De mensen hebben hier dus NIET voor gekozen. Maar ze krijgen het wel tussen de kiezen, slikken maar. Wat de toekomst van basisschool De Kruipuit aangaat, is voor Groen een kosten/batenanalyse belangrijk van het effect op de kinderen en bewoners, waarbij het financiële niet de hoofdrol speelt. Daarin moet ook meegenomen worden wat er reeds geïnvesteerd is. Belangrijk daarbij is dat de school als buurtcentrum kan groeien, waarbij de ruimtes ook door de buurt kunnen gebruikt worden en waarbij bv ook op school maaltijden voor senioren en hulpbehoevenden kunnen aangeboden worden. Wij vragen eerlijke communicatie en een duidelijk onderzoek naar gevolgen voor Maldegem en De Kruipuit.