Persbericht: Reesinghe burgervoorstel aangenomen

17 December 2021

Persbericht: Reesinghe burgervoorstel aangenomen

(gezamenlijk persbericht van Groen & CD&V Maldegem)

 

Oppositiepartijen - CD&V, Groen, Vlaams Belang - keuren samen met 2 gemeenteraadsleden van N-VA en Peter van Hecke (Open-Vld) het burgervoorstel  goed van actiecomité Red Reesinghe tot herbestemming van het Reesinghebos

 

Op de gemeenteraad van 16 december 2021 stond het burgervoorstel van actiecomité Red Reesinghe geagendeerd  tot herbestemming van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe tot groengebied. Met een nipte stemming van 13 tegen 12 werd het burgervoorstel goedgekeurd.  Meerderheidspartijen Open VLD en Merlaan stemden tegen de herbestemming en tegen het burgervoorstel (van meer dan 900 Maldegemnaars) dat al weken de gemoederen in Maldegem beroert. Concreet betekent dit dat het college van burgemeester en schepenen de opdracht krijgt om een ruimtelijk planproces op te starten teneinde het Reesinghebos definitief als openruimte gebied te vrijwaren.

 

Wij wensen de burgers proficiat die zich verenigden in actie om het Reesinghebos te redden en die het burgervoorstel indienden. Zij zorgden ervoor dat deze beslissing die ondersteund wordt door een zeer brede basis bij de bevolking, genomen kon worden.

 

De beslissing tot aankoop van 6 ha gronden van het woonuitbreidingsgebied  Reesinghe werd door oppositiepartijen CD&V en Groen niet gesteund. De aankoop impliceert niet alleen opnieuw een serieuze investering van 1,6 miljoen euro, maar in het gemeenteraadsbesluit zelf was ook geen enkele garantie terug te vinden dat de gronden effectief een groene bestemming zouden krijgen en was, integendeel, voorzien in de opmaak van een rooilijnplan voor de Kapelledreef. CD&V en Groen blijven de mening toegedaan dat de beste garantie om Reesinghe effectief te vrijwaren als openruimte gebied de herbestemming van de gronden is – in een totaalplan - en niet de aankoop van een fractie van het Reesinghegebied, aan een mogelijk te dure prijs.