Pleidooi voor open ruimte!

01 Mei 2020

Pleidooi voor open ruimte!

 Door de coronacrisis is onze halfjaarlijkse huis-aan-huis krant niet in de Maldegemse bussen gevallen. Ons gemeenteraadslid Dino Lateste schreef er een artikel voor dat recht-uit-het-hart komt. Hij heeft zijn artikel een beetje aangepast n.a.v. de corona-actualiteit.  Foto: de dreven in Reesinghe.      

Ik was - nog net voor de coronacrisis ons in ons kot zette - op een reünie met buren uit mijn kindertijd, die ik in de Bogaarde doorbracht. We mijmerden over hoe leuk het wel was op “ons pleintje”, waar we tot laat ravotten terwijl papa’s krulbolden en mama’s keuvelden. Dat pleintje vormde voor ons een echt bindmiddel, een onthaastingsplaats waar we vandaag nog altijd onbetaalbaar veel deugd van meedragen. En aan iedere boom in 'ons' bos Reesinghe hangt wel een herinnering. Ik realiseerde me pas veel later hoe belangrijk het hebben van wat open ruimte of bos echt kan zijn.

 

Sinds de coronacrisis trek ik als wandelliefhebber ook iets meer op pad dan normaal, maar wat echt opvalt is dat ik helemaal niet alleen ben. In Maldegem (her)ontdekken velen dat er meer is dan alleen het park en de jaagpaden langs de vaarten. 

 

Mensen spraken me aan over ondermeer "het Mijnheerke van Maldegempad" en "het fortenpad". Dit waren mensen die echt gezocht hadden wat Maldegem te bieden heeft, en ze waren niet zelden aangenaam verrast. Voor mij een duidelijk bewijs dat mensen nood hebben aan wat nabije open ruimte. 

 

Open ruimte die vandaag overal onder druk staat door ondoordachte keuzes. Ik denk aan de afgelopen 40 jaar waar we overal wegen bij legden en toch nog steeds in de file staan. Of dichterbij, dat er donkere wolken hangen boven open ruimtes in Adegem Dorp en het Maldegemse Reesinghe.

 

Ondanks het feit dat de gemeente Maldegem via Vlaanderen over 3,4 miljoen euro extra subsidies kan beschikken voor het behoud van open ruimte, zijn Adegem Dorp en Reesinghe in het vizier gekomen van de gevreesde geldwolf.

 

Waarom wordt er voor Reesinghe bijvoorbeeld niet gedacht aan steun en ontwikkeling van korteketenlandbouw? Twee vliegen in één klap: beschermen van landbouwgronden en een beetje helpen om klimaatdoelstellingen te halen. Of waarom geen geboortebos of een herdenkingsbos?
Met zo’n projectjes kan je voordeel creëren voor iedereen in plaats van voor enkelen. Bovendien kunnen ook nieuwere generaties er herinneringen gaan maken en doorgeven... Iets moois maak je sàmen, en niet slechts met enkelen. Wa pèjzdje gij?

 

Dino