Reesinghe gered!

26 Mei 2024

Reesinghe gered!

Op 23 mei 2024 werd de omzetting van Reesinghe in landbouw- en natuurgebied definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een grote mijlpaal voor de Maldegemse groenen. Dit eindelijk te kunnen realiseren, is voor Groen Maldegem een bekroning van 25 jaar authentiek politiek werk.

Reesinghe na 25 jaar eindelijk gered!

Op 23 mei 2024 werd de omzetting van Reesinghe in landbouw- en natuurgebied definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een grote mijlpaal voor de Maldegemse groenen. De open ruimte van Reesinghe bewaren is zowel een sociale als een ecologische verwezenlijking en zit in de kern van ons politieke bestaan. Dit eindelijk te kunnen realiseren, is voor Groen Maldegem een bekroning van 25 jaar authentiek politiek werk.

Onze groene strijd om Reesinghe te herbestemmen dateert van - jazeker - 1999. Het is dus al 25 jaar dat de Maldegemse groenen Reesinghe van de bouwdrift van rijke betonboeren en speculanten proberen te vrijwaren. Groen Maldegem is hier al die tijd consequent tegen opgekomen.

Hoe is het mogelijk dat wij 25 jaar hebben moeten knokken om dit uiteindelijk te verwezenlijken?

De weerstand van de bestaande machten en belangen is al die jaren zeer groot geweest. De belangen en de politieke invloed van rijke betonboeren en eigenaars heeft de democratische wil van de bevolking zovele jaren tegengehouden. Sommige politici roepen vandaag ook nog over dat onaantastbare eigendomsrecht dat geschonden wordt door Reesinghe te herbestemmen. Maar laat je niet misleiden door hun zinspeling dat ook jouw kleine eigendom op het spel staat. Hier gaat het om speculatie, om rijke eigenaars, die hun vele lucratieve bezittingen boven het algemeen belang stellen. 25 jaar (en langer) loerde het gevaar om de hoek dat Reesinghe aangeboord zou worden als bouwgrond. Groen Maldegem is de enige partij die hier consequent al die tijd is tegen opgekomen.

In bepaalde periodes beweerden de politieke machthebbers dat ze niet zouden bebouwen en dat een herbestemming dus ook niet nodig was. Daardoor was het voldoende dat er even voor de belangen van machtigen en rijken werd gezwicht, en er kon gestart worden met in Reesinghe te bouwen. En verharding trekt meer verharding aan tot alles op sluipende manier volgebouwd is. In 2020 kwam dit gevaar opnieuw heel dichtbij toen het toenmalige bestuur concrete plannen had om in Reesinghe te laten bouwen.

Van Groen Maldegem acties naar een brede burgerbeweging Red Reesinghe.

Met een online petitie, een facebookpagina en een campagne tegen die plannen, brachten we dit in de publieke aandacht. We breidden de actie uit tot een burgerbeweging Red Reesinghe. Door het activisme van de gedreven Red Reesinghe burgers werden tegen de vergunningsaanvraag van de projectontwikkelaar maar liefst - het is ongezien - 3000 bezwaarschriften ingediend. Dankzij de mondige burgers van Red Reesinghe en de steun van duizenden Maldegemnaars werd het burgervoorstel om Reesinghe te herbestemmen als landbouw en natuur goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2021. Met en in het nieuwe lokale bestuur konden we de definitieve herbestemming van Reesinghe nu tot een goed einde brengen.

25 jaar politieke actie met steun van de bevolking wordt eindelijk beloond.

Toen de actie van Red Reesinghe liep, werd door vele inwoners opgemerkt dat we het nooit tegen de belangen van het geld en de macht zouden winnen. Een argument dat Red Reesinghe alvast niet zou stoppen in haar vastberaden aanpak. Maar ook een argument dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. 25 jaar lang heeft Groen Maldegem acties gevoerd, petities gestart, brieven geschreven en werd ze daarin gesteund door heel veel bewoners. Onze Groen Maldegem petitie van 2003 behaalde 1600 handtekeningen, dat is meer dan de online petitie die we deden in 2020. Waarom zou het nu wel lukken, vroegen velen zich af.

Vele Maldegemnaars hebben altijd al geweten dat kwalitatieve open ruimte belangrijk is, voor de natuur, voor het milieu, voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit. Ze weten dat het goed is een frisse neus te kunnen halen, de benen te kunnen strekken en te kunnen ontspannen in een stiltegebied als Reesinghe. Maar nu, in de jaren 20 van deze eeuw, wordt voor iedereen duidelijk dat ons omgevingskrediet, ons natuurkrediet, op is. We hebben teveel gebouwd, teveel gebetonneerd, teveel natuur vernietigd. Op een dode planeet is er geen eten, geen economie, geen cultuur, geen samenleving. Nu is het levensnoodzakelijk om onze dreven, bossen en waardevol landschap te bewaren, voor onze levenskwaliteit en onze toekomst en voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Groen Maldegem heeft volgehouden en maakt Reesinghe bouwvrij!

Gedurende 25 jaar heeft Groen Maldegem dit dossier in detail opgevolgd, daarover gesproken en haar visie kenbaar gemaakt aan de bevolking, het in haar verkiezingsprogramma's opgenomen, de bevolking erbij betrokken en gesteund, ervoor durven opkomen in de gemeenteraad en in andere soms moeilijke omgevingen, steeds op diezelfde nagel blijven kloppen, zonder afgeven of opgeven. Groen Maldegem heeft volgehouden en heeft Reesinghe na 25 jaar uit de gevarenzone van bebouwing gebracht. Wij danken dan ook alle lokale Groen politici die hieraan in die 25 jaar hebben bijgedragen.