Reesinghe herbestemming naar landbouw- en natuurgebied

28 November 2021

Reesinghe herbestemming naar landbouw- en natuurgebied

foto: Google Earth, Reesinghegebied te Maldegem artikel ook verschenen in onze Hier in Maldegem krant van najaar 2021    

Groen Maldegem wil herbestemming van Reesinghe naar landbouw- en natuurgebied!

 

Groot draagvlak voor behoud van Reesinghe bij de Maldegemnaars

 

Groen Maldegem ijvert al 20 jaar lang voor het behoud van de landbouwgronden en bosjes in het drevengebied Reesinghe. Dat wil maar niet lukken... Daarom zijn we erg blij dat de Maldegemnaars zélf in actie gekomen zijn om het ingediende bouwproject, dat door het bestuur gesteund wordt, tegen te houden. En ze deden dat massaal: op amper twee weken tijd verzamelden zij 3000 bezwaarschriften, ongezien.Er is een zeer groot draagvlak voor het behoud van Reesinghe bij de Maldegemnaars.

 

Zet woonuitbreidingsgebieden om en draag zorg voor open ruimte

 

Op politiek vlak onderneemt Groen Maldegem verder alles om dit unieke, rustgevende gebied te beschermen. De snelste manier daarvoor: een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Woonuitbreidingsgebieden (RUP) schrijven. Zowel Reesinghe als het binnengebied tussen Ringbaan en de school De Papaver moeten terug omgezet worden naar landbouw- en natuurgebied, wat ze in feite zijn. En voor Groen komen nog andere woonuitbreidingsgebieden daarvoor in aanmerking. Tussen 2020 en 2025 ontvangt Maldegem van Vlaanderen 4,3 miljoen euro om zorg te dragen voor de open ruimte. Tot nu is dit bedrag zo goed als ongebruikt.

 

Wandelgebied, korte keten en landbouweducatie

 

Waarom gebruiken we het niet om de gronden te verwerven (géén plan- schade!) en de beide gebieden op te waarderen als wandelgebied? De landbouwers kunnen hun teelten meer afstemmen op de omgevende natuur. Waarom geen korteketenprojecten? Als compensatie kunnen we de landbouwers vergoeden voor het onderhoud van de gebieden. Win-winsituatie voor de landbouw en de Maldegemnaar! In Adegem is een landbouweducatieproject voor de schoolkinderen perfect mogelijk. Win-winsituatie voor allen!