RUP Reesinghe - stand van zaken

09 December 2023

RUP Reesinghe - stand van zaken

Groen Maldegem en de vzw Red Reesinghe kijken ernaar uit dat Reesinghe definitief bouwvrij verklaard wordt in 2024

De voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP Reesinghe werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november. Dit is opnieuw een belangrijke stap om Reesinghe voor altijd bouwvrij te maken en te behouden als mozaïeklandschap met waardevolle natuurelementen. 

Nu volgt een openbaar onderzoek en daarna, in 2024, volgt de definitieve vaststelling van het ontwerp RUP Reesinghe.