Treinverbinding met Gent is slecht idee

17 Juni 2020

Treinverbinding met Gent is slecht idee

foto: Overweg op de Oude Gentweg Mogen wij het bestuur adviseren om met hun 6de werk terug naar de tekentafel te gaan en er een snelbus Maldegem-Gent van te maken. Werk 7 kan dan meteen de fietssnelweg worden op de oude spoorwegroute.      

Een treinverbinding Maldegem-Gent zal er niet komen. Daar zijn vele redenen voor:

  • Tot 2034 is die lijn tussen Maldegem en Eeklo in concessie gegeven aan het Stoomcentrum en door die vereniging toeristisch uitgebaat
  • Overwegen (behalve hieronder genoemde) op grondgebied Maldegem zullen sluiten voor voetgangers en fietsers, wat een drama is voor snelle buurtverbindigen voor zacht verkeer
  • Overwegen Stationsstraat, Gentsesteenweg en Oude Staatsbaan hebben investeringen nodig als er opnieuw personenverkeer over komt
  • Die enkele richtingspoorlijn - geen kruisende treinen mogelijk - zal opnieuw aangelegd moeten worden
  • Een trein van Gent naar Maldegem zal er evengoed een uur over doen om de burger opnieuw enkel in St-Pieters te brengen. Die trein is ook geen garantie voor verbinding op later uren of in het weekend. Dat zien we op de trein richting Eeklo nu ook al.

Voor de omwonenden is het bovendien op zijn zachtst gezegd geen aantrekkelijk vooruitzicht om opnieuw een trein in hun achtertuin te krijgen.

De plannen voor een fietssnelweg langs de oude spoorwegroute worden bovendien on hold gezet zolang er aan deze treinverbinding wordt gedacht. Die fietssnelweg kan aansluiten op de al deels uitgebouwde fietssnelweg in Eeklo.

Die haalbaarheidsstudie waar het bestuur het over heeft, zou dus beter gestopt worden.

Zolang er gestudeerd wordt om een trein tussen Maldegem en Gent te laten rijden, komt er niets in huis van een fietssnelweg langs de oude spoorwegroute. Stop dus met die onrealistische keuze voor een trein, en kies voor een snelbus met Gent, en maak meteen werk van een echte fietssnelweg in Maldegem. 

Het alternatief bestaat en is veel makkelijker te verwezenlijken. Dat is namelijk een snelle busverbinding tussen Maldegem en Gent. Een snelbus vanaf Maldegem langs de N9 via Eeklo – Waarschoot – Zomergem – Lovendegem – Mariakerke naar Gent. Een rechtstreekse busverbinding die zo veel mogelijk op afzonderlijke busbanen verloopt, die ook 's avonds en in het weekend tot laat 's avonds te gebruiken is en die enkel in grote centra - dus een beperkt aantal keer - stopt. Die de 28 km  naar Gent zal afleggen in 50 minuten. Dat is een investering in het openbaar vervoer die op korte termijn en met relatief beperkte kosten mogelijk is. Een opportuniteitsstudie van de Lijn is enkele jaren geleden met positief resultaat gemaakt.

Dit alternatief zal niet alleen het openbaar vervoer aantrekken voor woonwerk- en schoolverkeer, maar maakt ook mogelijk dat eindelijk de fietssnelweg langs de oude spoorwegroute kan gerealiseerd worden.

Mogen wij het bestuur dan ook adviseren om met hun 6de werk terug naar de tekentafel te gaan en er een snelbus Maldegem-Gent van te maken. Werk 7 kan dan meteen de fietssnelweg worden op de oude spoorwegroute.